UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Nyheter på gång

Beslut angående enskilda näringsidkare och uppdragsutbildning

Den 28 maj 2014 meddelade Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ett beslut att Försvarshögskolan enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (uppdragsutbildningsförordningen) endast får sälja uppdragsutbildning till juridiska personer. Enligt UKÄ är enskild näringsidkare inte en juridisk person. Du som är handledare kan med andra ord inte anmäla dig till Försvarshögskolans handledarseminarier om du inte är anställd av eller bedriver din verksamhet som juridisk person som till exempel aktie- eller handelsbolag, ideell eller ekonomisk förening eller stiftelse. Försvarshögskolan utreder för närvarande de vidare konsekvenserna av detta beslut. Bland annat pågår en översyn av de avtal som tecknats och hur dessa påverkas av beslutet.

.

Slutprov med blivande UGL-handledare

Från och med 2014 ska de som genomför slutprov ("kör upp") blivande UGL-handledare ha gått en särskild utbildning för detta, de blir då Handledarutbildare. Det ska tydligt framgå i handledarregistret vilka som har behörighet att göra detta. I pdf-filen Handledarregister under fliken UGL-handledare kan du se vilka som också är godkända att genomföra slutprov.

Kontaktperson

Andreas Ivansson
Kvalificerad handläggare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

Andreas.Ivansson [at] fhs.se