UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Kurser

Försvarshögskolans ledarskapsutbildningar genomförs som uppdragsutbildningar i enlighet med förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (uppdragsutbildningsförordningen). Enligt uppdragsutbildningsförordningen får utbildning endast säljas till juridiska personer. Detta innebär att enskilda näringsidkare eller fysiska personer inte kan köpa uppdragsutbildningar av Försvarshögskolan. För att kunna anmäla dig eller din personal till en uppdragsutbildning behöver du ange det särskilda organisationsnumret som varje juridisk person har.

UGL - Grundkurs

Deltagarna får genom upplevelsebaserad inlärning uppleva hur en grupp utvecklas och mognar över tid och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. UGL behandlar även ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling.

FUGL - Fördjupning UGL

Under Fördjupad UGL får deltagarna, med sig själv som verktyg, förstå och hantera situationer av mellanmänsklig och gruppdynamisk karaktär och därmed öka förutsättningarna till ett utvecklande ledarskap som är grundat i ett självledarskap. Kursen är en förutsättning för den som vill gå vidare till handledarutbildning UGL (HUGL).

HUGL - Handledarutbildning UGL

Kursens syfte är att som handledare få förmåga att planera, genomföra och utvärdera UGL-kurser i enlighet med kursinnehåll, metodik och de etiska riktlinjer som finns fastställda för kursen. Kursen är också lämplig för ledare som önskar fördjupa sig i och tillämpa olika processverktyg i sitt dagliga arbete.

Kontaktperson

Andreas Ivansson
Kvalificerad handläggare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

Andreas.Ivansson [at] fhs.se