Sök

Sök

Fråga Hanna

Hanna studerar på Officersprogrammet. Hon svarar på dina frågor om hur det är att läsa just det här programmet och om hur det är att vara student på Försvarshögskolan och kadett i Försvarsmakten. Använd formuläret längst ner på sidan för att komma i kontakt med Hanna.

Varför valde du att utbilda dig till officer?

Jag blev inspirerad att söka till Officersprogrammet under min värnplikt. Jag hade egentligen aldrig tänkt i de banorna innan men märkte att jag tyckte om den kultur som finns i Försvarsmakten, jag gillade att jobba med både kropp och hjärna men kanske framförallt utmaningen att vara chef.

För mig blev valet mellan specialistofficer och officer ganska självklart. Jag har alltid tyckt om skolan och haft en ambition att studera på universitet. Officersprogrammet kändes därför som det bästa av två världar för mig, å ena sidan det fysiska å andra sidan det akademiska.

Vad är det bästa med programmet?

Att det är så allsidigt, det finns något för alla i utbildningen. Samhällskunskap, internationella relationer och historia figurerar i utbildningen. Men Officersprogrammet är också en gedigen chefsutbildning, en utbildning i träning och fysiskt välmående och självklart en utbildning i den facktjänst som kommer vara del av yrket efter examen. Dessutom erbjuds även med tiden språkkurser för den som har intresset.

Vad har varit mest intressant hittills?

Chef- och ledarskapsdelarna av programmet. Bland annat ledarskap och självkännedom, vägledande samtalsutbildning och utveckling av grupp och ledare (UGL). De har gett mig möjlighet att reflektera över mig själv som framtida chef och tvingat mig se både mina starka och svaga sidor som chef. Det motiverar personlig utveckling vilket också är en stor del i varför jag läser till officer.

Jag gillade också grundkurs i krigsvetenskap eftersom den till stor del innehöll krigshistoria men också kändes som en väldigt allmänbildande kurs. Det är en sådan kurs som man förstår är sjukt lärorik efter det att den är avslutad. När man börjar dra paralleller i ens vardag till olika företeelser eller gamla tänkare man läst om som bara andra som läst kursen kan relatera till.

Hur är det att studera på just Försvarshögskolan och Karlberg?

Roligt! Det finns inte bara stor variation i studierna det finns också ett rikt studentliv att engagera sig i och mycket traditionsverksamhet att delta i. Det bidrar till stor gemenskap mellan plutoner och vapenslag. När jag sitter på Karlberg och äter min lunch så kan jag alltid nicka till någon jag känner trots att vi varken går i samma klass eller i vissa fall ens samma årskull.

Jag tycker också mycket om den miljö som finns på skolan. Det är en stor spridning på åldrar och bakgrund så det finns mycket att lära av andra. Det bidrar på det stora hela till ett prestigelöst klimat som gör vardagen väldigt trevlig och underlättar studierna eftersom det är okej att göra fel, bara man får det rätt i slutänden.

Vad är ditt viktigaste budskap till någon som funderar på att söka till programmet?

Var inte rädd att söka. Det kan kännas som ett stort kliv att exempelvis gå direkt från en värnplikt till en officersutbildning men jag tror inte utbildningen är något man kan förbereda sig för genom yrkeserfarenhet. Det kanske hjälper till viss del, man kanske har bättre koll på facktjänst. Men jag lovar att högskolestudierna är ett lika stort kliv för någon som varit anställd i 10 år som för någon som kommer direkt från värnplikten.

Korta fakta


Kommer från: Stockholm.

Program på gymnasiet: Humanistisk inriktning kultur.

Militär bakgrund: Varit trossgruppchef på Trängregementet tidigare men läser nu mot flottan.
Dela:
Publicerad 2022-02-28 Uppdaterad 2022-02-28