Sök

Sök

Fråga Tim

Tim studerar på kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet. Han svarar på dina frågor om hur det är att läsa statsvetenskap och om hur det är att vara student på Försvarshögskolan. Använd formuläret längst ner på sidan för att komma i kontakt med Tim.

Varför valde du att studera på Försvarshögskolan och varför just det här programmet?

I gymnasiet väcktes mitt intresse för varför samhällen är utformade som de är, och hur militära aspekter påverkat historien. Jag fick nys om Försvarshögskolan på en mässa och efter värnplikten hade jag bestämt mig för att en framtid i det civila var det jag ville. Så jag sökte till programmet dels på grund av inriktningen mot krishantering och säkerhet, men också eftersom undervisningen har praktiska inslag, erbjuder en termin där studenten får välja en valfri kurs och att den sista terminen består av praktik utanför skolmiljön.

Vad är det bästa med programmet?

Inriktningen gör det unikt och ramarna vidgas inom vad som vanligtvis analyseras ur begreppet makt. Här läser också förhållandevis få studenter och jag tror att det bidrar till att stämningen blir väldigt rolig och givande, det är högt i tak och lätt att lära känna andra studenter väldigt bra.

Vilka är dina favoritkurser hittills och varför?

Nu tänker jag ge er en lista:

  1. Kursen politik och förvaltning (termin 2) är en av mina favoritkurser. Kursen är nyckeln till förståelsen för hur Sveriges statsförvaltning fungerar och skapar grunden för ett utvecklat säkerhetsperspektiv på samhällsnivå.
  2. Kursen säkerhetspolitik (termin 2) gav en ordentlig introduktion till hur invecklat säkerhet är, vad som kan anses vara ett hot och hur det går att analysera säkerhet. Kursens olika nivåer från individers Tiktok-användning till stat-nivå, är otroligt givande.
  3. Ledningsvetenskapens moment (termin 3, frivillig kurs) innehöll många olika grupparbeten med blandade teoretiska och praktiska inslag. Genom att lära sig olika ledningsteorier i början av veckan, skapa ett ledningssystem under mitten av veckan och prova det i en övning under slutet av veckan skapas lärande förbi den teoretiska gränsen.
  4. Internationella relationer kursen (termin 1) gav grunden till att förstå hur världen är uppbyggd och hur den går att se på med olika perspektiv. Genom att förstå det anarkiska världssystemet och de historiska orsakerna till hur till exempel Sveriges neutralitet vuxit fram, får du en förståelse för hur utrikes- och inrikespolitik går att sammankoppla och särskilja.

Hur är det att studera på just Försvarshögskolan?

Det är tidvis krävande och otroligt givande. Här finns en hög nivå på lärandet med drivna studenter och kunniga lärare som är specialiserade på sitt område. Ett skämt som cirkulerar är att studenterna på skolan uppfattas som MÖP:ar (militärt överintresserade personer). Vi som pluggar här har myntat ett eget begrepp som känns mer som oss – MLP. Det står för militärt lagom intresserad person. En jurist som inte är intresserad av lag är en dålig jurist, en framtida krishanterare som inte är intresserad av militära aspekter är en dålig krishanterare.

Vad händer efter examen?

Då kan jag göra säkerhetsanalyser, jag förstår Sveriges statsförvaltning och jag har erfarenhet från skolan i praktisk hantering av krissituationer. Med den kompetensen vill jag jobba med att stärka samhället för framtiden. Idag tror jag att jag vill jobba inom staten efter examen, men är även öppen för att jobba inom privat sektor. Att jobba internationellt tänker jag kanske kommer senare i livet, när jag har fått erfarenhet här på hemmaplan.

Jag ser livet som ett långt lärande och tänker att jag med all säkerhet också kommer hamna i skolbänken igen, antingen på ett masterprogram eller för kompletterande kurser.

Vad är ditt viktigaste budskap till någon som funderar på att söka till programmet?

Ta en funderare på om programkurserna känns intressanta. Var också beredd på att plugga på andra sätt än under gymnasietiden, möta teorier som helt kommer ifrågasätta ditt tidigare sätt att se på fenomen och var öppen och mottaglig för det.

Korta fakta


Kommer från: Hillevik, en ort norr om metropolen Gävle.

Program på gymnasiet: Samhällsvetenskapligt program inriktat mot samhällsvetenskap med kursfördjupning rätten och samhället.

Det bästa med Försvarshögskolan: Den familjära stämningen studenter emellan.

Det sämsta med Försvarshögskolan: Det är väldigt svårt att bara ”ta en kurs lagom”, du kommer behöva lägga tid på arbetet även när du är lite omotiverad någon vecka.
Dela:
Publicerad 2022-02-10 Uppdaterad 2022-02-15