Sök

Ledningsvetenskap

Ledningsvetenskap

Dagens komplexa samhälle med nya hotbilder och utmaningar ställer allt högre krav på effektiv krishantering och ledning vid olika typer av insatser. Ledningsvetenskap handlar om hur man inriktar och samordnar en insats.

Insatser hanterar allt från civila kriser, exempelvis en omfattande skogsbrand eller terrorattack, till militära insatser i en global kontext. På Försvarshögskolans grundkurs i ledningsvetenskap lär du dig hur du utvecklar system och metoder för att kunna leda och hantera dessa utmanande samhällssituationer.

Insatsledning vid kriser

För att skapa en gemensam inriktning och samordning vid en insats behövs ett ledningssystem bestående av organisation, roller, mandat, metoder och tekniska stödsystem. När en omfattande kris inträffar upprättas en insatsledning med uppdraget att lösa krisen så fort som möjligt. Ledningssystemet måste klara av att hantera situationer som ofta präglas av tidspress och ständigt ny inkommande information. Vilka resurser finns att tillgå? Hur ska situationen tolkas? Vilka instruktioner ska gå ut från insatsledningen? Ett fungerande ledningssystem gör att de tillgängliga resurserna effektivt inriktas och samordnas så att alla jobbar mot samma mål.

Ledningsvetenskap är en viktig del i alla militära utbildninga. På vår fristående grundkurs i ledningsvetenskap behandlas även det civila perspektivet. Kursen passar för dig som vill jobba med krishantering på myndigheter och företag, eller som jobbar med utveckling av insatsledning och insatsledningssystem.

 

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.