Ledningsvetenskap

Ledningsvetenskap

När en omfattande kris inträffar upprättas alltid en insatsledning. Krisen ska lösas så fort som möjligt och alla resurser ska effektivt inriktas på detta.

Insatsledning vid kriser

Ledningsvetenskap handlar om hur man leder och samordnar en insats. Hur personal från olika verksamheter med hjälp av olika system jobbar mot samma målbild, ofta under tidspress och med ständigt ny inkommande information.

På vår fristående grundkurs i ledningsvetenskap lär du dig hur insatsledning fungerar, vilket omfattar allt från informationsinhämtning, hur man får överblick av nuläget, till samordning av resurser.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.