Sök

Ansök till senare del av program

Om du har genomgått utbildning som motsvarar delar av ditt program på Försvarshögskolan kan du ansöka om att börja dina studier på en senare del av programmet.

Du hoppar då över de programdelar som motsvarar dina tidigare studier och börjar studera direkt på den nivå där du befinner dig.

Antagning till senare del av program kan tidigast ske från termin 4.

Behörighet

För dig som vill ansöka till en senare del av ett program gäller samma behörighetskrav som för de som ansöker till programmet i sin helhet.

Viktiga datum

Din ansökan ska vara inkommen till Försvarshögskolan senast 15 april för utbildning som börjar på höstterminen och 15 oktober för utbildning som börjar på vårterminen.

När får jag besked?

Du kommer att få ett beslut hemskickat till den adress du uppger i din ansökan. För vårterminen kommer beslutet i början på december och för höstterminen kommer beslutet i mitten av augusti.

Urval

Om det inte finns plats för alla som ansökt till senare del av program sker ett urval. Kriterier för urval är:

  • Antal tagna högskolepoäng vid sista ansökningsdag
  • Studieresultat
  • Lottning

Så ansöker du

Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan. Om du föredrar att posta din ansökan hittar du blankett och adress längst ner på sidan.

Handlingar som ska bifogas i ansökan

Om du har studerat vid ett annat lärosäte behöver du bifoga handlingar som intygar dina tidigare studier:

  • Betygshandlingar som styrker grundläggande och särskild behörighet för sökt program.
  • Studieintyg för avklarade högskolepoäng vid annat lärosäte än Försvarshögskolan.
  • Kursplaner för avslutade kurser vid annat lärosäte.
  • Kursplaner för kurser vid annat lärosäte som läses fram till programstart för sökt program.
  • Utbildningsplaner för påbörjade programstudier vid annat lärosäte.
  • Andra intyg du anser vara meriterande i sammanhanget.
  • Om du är utländsk medborgare behöver du bifoga vidimerad kopia av pass, uppehållstillstånd eller annan dokumentation som visar om du är avgiftsbefriad eller inte.

Om du redan är student på Försvarshögskolan behöver du inte bifoga några intyg.


Bifoga de handlingar som anges i listan ovan.

Ansök via post

Du kan också ansöka via post. Fyll i blanketten Ansökan om antagning till senare del av programPDF och skicka ifylld blankett och bilagor till:

Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 Stockholm

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.