Är jag behörig?

Behörighetskraven ser till att du som börjar en utbildning har rätt förkunskaper.

Exakt vilka behörighetskrav som gäller på kurser och program framgår på respektive kurs- eller programsida.

Grundläggande behörighet

Alla kurser och program kräver grundläggande behörighet. Den består av slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper, inklusive godkänt resultat i B-kursen i svenska eller svenska för andraspråk och A-kurserna i engelska och matematik.

För mer information kring grundläggande behörighet se antagning.se

Särskild behörighet

En del kurser och program har särskilda behörighetskrav utöver grundläggande behörighet. Det kan till exempel vara krav på godkänt resultat i vissa gymnasiekurser eller tidigare högskolestudier.

Exakt vilken särskild behörighet som krävs framgår på sidan för respektive kurs eller program.

Områdesbehörighet

Områdesbehörighet består dels av de kurser som krävs för särskild behörighet, och dels fördjupningskurser på gymnasienivå som är särskilt relevanta och är meriterande (meritkurser).

Reell kompetens

Om du saknar behörighet men anser att du har motsvarande kunskaper kan du ansöka om bedömning av reell kompetens.

Reell kompetens kan vara praktisk erfarenhet eller andra kunskaper som motsvarar behörighetskraven.

Du ansöker om att få reell kompetens bedömd samtidigt som du ansöker till kurser och program på antagning.se.

I din ansökan bifogar du blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs samt eventuella intyg som styrker din ansökan.

Undantag

Om du inte uppfyller behörighetskraven kan du bli antagen i alla fall om det finns särskilda skäl.

För att få undantag beviljat måste du anses kunna tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetskraven. Du ansöker om undantag i samband med anmälan till program eller kurs.

Undantag från behörighetskrav.

Mer information

Behörighetskraven kan se olika ut beroende på när du avslutade dina gymnasiestudier. För mer information om vad som gäller för just dig, se antagning.se.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.