Sök

Platsfördelning och urval

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet utbildningsplatser sker ett urval. Försvarshögskolan beslutar om vilka urvalsgrunder som ska gälla för respektive utbildning med stöd av Högskoleförordningen 7 kapitlet.

För information om urval till en kurs eller ett program, se respektive kurs- eller programsida.

Kurser och program på nybörjarnivå

De vanligaste urvalsgrupperna till Försvarshögskolans kurser och program på nybörjarnivå är:

Betygsgrupp I, II, BIEX Betygsurval baserat på gymnasiebetyg, betyg från vuxenutbildning samt utländska betyg.

BF Urval baserat på folkhögskoleomdöme.

HP Urval baserat på resultat från högskoleprov.

ÖS Sökande som är behöriga men saknar meritvärde.

OPAU Alternativt urval Officersprogrammet.

Kurser och program på avancerad nivå

För kurser och program som vänder sig till andra än nybörjare samt för program på avancerad nivå kan följande urvalsgrupper förekomma:

APGR Uppnådda högskolepoäng per sista dag för anmälan, dock max 225 högskolepoäng.

AUMA Alternativt urval.

Övriga urvalsgrupper

Utöver de ovan nämnda kan även andra urvalsgrupper användas:

DA Direktantagning

SA Sen anmälan, sökande rangordnas efter det datum anmälan inkom.

PG Platsgaranti.

EA Efteranmälan.

 

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.