Sök

Anstånd med studiestart

Om du inte kan börja dina studier vid ordinarie tillfälle kan du ansöka om anstånd med studiestart.

Du måste ha giltiga skäl för att få anstånd. De kan vara medicinska, sociala eller bero på andra omständigheter.

Ansökan om anstånd bör göras i så god tid som möjligt och ska vara inkommen till Försvarshögskolan innan kursstart.

Dina personuppgifter * (obligatorisk)
Dina personuppgifterJag är förhindrad att börja studierna på grund av
Jag är förhindrad att börja studierna på grund av
Vilket intyg ska jag skicka in?

Beroende på vilket skäl som du anger att inte börja dina studier, ska du bifoga följande


Anledning

Intyg att bifoga


Studentfackliga uppdrag

 

 

 

Arbetsgivarens beslut att skjuta på tjänstledighet

Vidimerad kopia av intyg som styrker uppdraget och dess omfattning

 

Vidimerad kopia av arbetsgivarens beslut


 

Internationell tjänst (gäller officersprogrammet)

Vidimerad kopia av beslut


 

Värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring/militär grundutbildning

Vidimerad kopia av kallelse till grundutbildning eller motsvarandeTidsbegränsad provanställning vid Försvarsmakten


Vidimerad kopia av anställningsavtalet


 

Medicinska skäl


Läkarintyg


Sociala skäl

 

 

 

Redogörelse av skäl samt vidimerade kopior

av de handlingar som styrker åberopade skäl

Kan jag skicka in med vanligt brev?

Om du inte vill använda formuläret ovan kan du skriva ut, fylla i och skicka in blanketten nedan.

Blankett för ansökan om anstånd med studiestartPDF

Postadress:
FUS
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 Stockholm

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.