Sök

Sök

Kvalitetssäkring

Försvarshögskolan äger, kvalitetssäkrar och utvecklar UGL i enlighet med etiska och vetenskapliga krav samt den senaste forskningen kring gruppsykologi och ledarskap.

Kvalitetssäkring sker på flera sätt

1. Konceptet i sig

I framtagandet av UGL-materialet har detta granskats vetenskapligt av professor Gerry Larsson, Försvarshögskolan. I konceptutvecklingen har även forskare, verksamma psykologer och läkare från Umeå, Göteborg och Karlstads Universitet men även Karolinska Institutet medverkat i arbetet.

Teorimaterialet i kursen bygger på forskning som är validerad och vetenskapligt publicerad. Kursen är vetenskapligt förankrad och rymmer inga delar som inte är enligt forskning inom området grupper och ledarskap.

2. Utprövning av UGL-materialet

Allt UGL-materiel är prövat under ett större antal UGL-kurser. Försvarshögskolan gör regelbundet kursutvärderingar från kursdeltagare som på så sätt påverkar utformning av kursen. Uppdatering av konceptets innehåll och översyn i relation till gällande forskningsläge sker ungefär vart tredje år.

3. Kvalitetssäkring av UGL-handledare

Alla handledare är utbildade inom Försvarshögskolan och följer den senaste versionen av UGL. Ska du gå UGL rekommenderar vi att du kontrollera att dina handledare har behörighet att genomföra UGL-kurser.

Handledare erbjuds att delta på Försvarshögskolans handledarmöten och seminarier för att behålla och utveckla sin handledarkompetens.

Effektutvärderingar av UL och UGL

Försvarshögskolan bedriver kontinuerligt olika forskningsprojekt relaterade till hur UL respektive UGL påverkar deltagarnas upplevelse av sitt eget ledarskap liksom i vilken grad medarbetarna upplever förändringar i ledarskapet. Några av studierna:

Rapp Ricciardi, M., Åkerman, J., Eerikäinen, P., Ambjörnsson, A., Andersson Arntén, A. C., Mihailovic, M., ... & Garcia, D. (2014). Understanding Group and Leader (UGL) trainers' personality characteristics and affective profiles. Frontiers in psychology, 5, 1191.

Söderhjelm, T. M., Larsson, G., Sandahl, C., Björklund, C., & Palm, K. (2018). The importance of confidence in leadership role: A qualitative study of the process following two Swedish leadership programmes. Leadership & Organization Development Journal, 39(1), 114-129.

Teresa Söderhjelm har också granskat konceptet i relation till UL i sin avhandling: Teaming over time : team and team leadership development through different interventions (ki.se)

Dela: