Sök

Sök

Kvalitetssäkring

Försvarshögskolan äger, kvalitetssäkrar och utvecklar UGL i enlighet med etiska och vetenskapliga krav samt den senaste forskningen kring gruppsykologi och ledarskap.

Kvalitetssäkring sker på flera sätt.

1. Koncepten i sig

UGL-materialet har granskats vetenskapligt av professor Gerry Larsson, Försvarshögskolan. I konceptutvecklingen har även forskare, verksamma psykologer och läkare från Umeå, Göteborg och Karlstads Universitet medverkat i arbetet.

Teorimaterialet i kursen bygger på senaste forskning som är validerad och vetenskaplig publicerad. Kursen är vetenskapligt förankrad och rymmer inga delar som inte är enligt senaste forskning inom området grupper och ledarskap.

2. Utprövning av UGL-materialet

Allt UGL-material är prövat under ett större antal UGL-kurser. Under utvecklingsarbetet av den senaste versionen har en referensgrupp, bestående av erfarna UGL-arrangörer och handledare, kunnat ge synpunkter på och haft inflytande över metoder och innehåll.

Försvarshögskolan tar också regelmässigt emot utvärderingar från kursdeltagare som på detta sätt påverkar utformning och metodologi i kursen.

3. Kvalitetssäkring av UGL-handledare

Alla handledare är utbildade inom Försvarshögskolan och följer den senaste versionen av UGL. Ska du gå UGL bör du kontrollera att dina handledare har behörighet att genomföra UGL-kurser.

Handledare deltar regelbundet på Försvarshögskolans handledarmöten för att behålla sin handledarkompetens.

Effektutvärderingar av UL och UGL

Försvarshögskolan påbörjade 2013 en studie om hur UL respektive UGL påverkar deltagarnas upplevelse av sitt eget ledarskap liksom i vilken grad medarbetarna upplever förändringar i ledarskapet.

Studien har omfattat 300 ledare och projektledare som gjort en självskattning vid tre tillfällen före och efter kurs. Deras medarbetare har gjort en motsvarande bedömning vid samma tillfällen. Ansvariga för studien är professorerna Gerry Larsson och Christer Sandahl. Medverkande kursarrangörer var Gällöfsta Perlan Ledarskap AB (UGL), Core Code International AB (UGL), Rezon AB (UGL), Lidingö kommun (UL), Kalmar kommun (UL) och Mercuri International AB (UL) samt IHM (UL).

Dela: