Sök

Militärhistoriska kunskaper ger bättre analyser

Arbetar du med säkerhetsanalyser? Med kunskaper i militärhistoria får du en mer komplett bild av läget. Du studerar hur samhället påverkas av väpnade konflikter och drar lärdom av gårdagens militära erfarenheter.

Militärhistorien är full av lärdomar. Genom att studera historiska exempel får du en större förståelse för hur väpnade konflikter fungerar och ser ut. Du lär dig även hur samhällen påverkas av krig och hur krigföring påverkas av teknik och kultur. Sådana studier kan vara intressanta i sig, men på Försvarshögskolan tänker vi mer praktiskt: tanken är att de ska utmynna i bättre analyser av nutiden. Därför fokuserar vi speciellt på områden som är relevanta för svenska förhållanden, exempelvis strategi och taktik i Östersjöregionen.

Analys och källkritik

Utbildningarna är analytiska. Du lär dig hur man drar korrekta slutsatser och hur man hanterar källmaterial på rätt sätt. Just källkritik lägger vi extra stor vikt vid eftersom goda analyser måste bygga på korrekt och relevant information.

Krigsspel och fältövningar

Våra militärhistoriska utbildningar är de enda i sitt slag i Sverige. Lärarna kommer från både den civila och militära världen, från den sistnämnda har vi lånat en del av vår pedagogik. Ett exempel är våra krigsspel, där du tillsammans med andra deltagare får öva dig i att lösa problem i fiktiva situationer. Ett annat är våra fältövningar, en typ av seminarier vi håller utomhus på platser där historiska händelser har ägt rum. I samtliga fall får du öva dig i att resonera och analysera på militärhistorisk grund, vilket du senare kan ha nytta av i ditt arbete.

Målgrupp

Våra deltagare har oftast någon form av säkerhetsanalytisk roll i sitt arbete. Eller så vidareutbildar de sig till en sådan roll. De kommer från alla typer av organisationer som arbetar med säkerhet: Försvarsmakten, Polisen, departementen, myndigheter, kommuner. Det alla har gemensamt är att de vill kunna ge en så korrekt bild av det nuvarande säkerhetsläget som möjligt. Med historiska kunskaper blir en sådan bild mer komplett.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.