Sök

Sök

Försvarssystem

Försvarssystem

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap som undersöker hur både tekniska och sociala komponenter påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet.

Användning i fokus

Det är enkelt att tänka på tekniska system som just bara tekniska. Men systemen används av människor i en organisatorisk och kulturell kontext, och om de tekniska systemen inte är anpassade och utvecklade utifrån hur de ska användas uppnås inte den effekt som är önskad.

Unikt i Sverige

Försvarshögskolans masterprogram Innovation, försvar och säkerhet är unikt i Sverige och motsvarigheter finns endast på några få lärosäten i världen, ibland samordnat under begreppet systems engineering. Inom ämnet försvarssystem berör både forskning och utbildning till exempel hur militärförband med ny materiel ska organiseras, hur nästa generations stridsflygplan ska utformas för att uppnå största möjliga luftförsvarseffekt eller andra samhällskritiska områden som sjöräddningskapacitet, livsmedelsförsörjning under påfrestande förhållanden eller kommunikation vid stora brandbekämpningsinsatser.

Masterexamen i försvarssystem

Försvarssystem är huvudämnet på masterprogrammet Innovation, försvar och säkerhet.

Förstå system för samhällets försvar och säkerhet

I ett kort seminarium berättar studenten Klara Andersson och docent Hans Liwång om Försvarshögskolans masterprogram Innovation, Defence and Security (tidigare Defence and Security Systems Development).