Sök

Sök

Krigsvetenskap

Krigsvetenskap

Krigsvetenskap kan du endast läsa på Försvarshögskolan och det är huvudämnet för vår utbildning av officerare. Ämnet handlar om krig, krigföring och militär maktutövning, men också om civil-militära relationer, totalförsvar och försvarsplanering.

Försvarsplanering, militärstrategi och etik

Om du väljer att läsa krigsvetenskap kommer du att studera hur krig utkämpas och hur stridskrafter används i olika insatser, men också etiska aspekter av krigföring. Du får även lära dig den politiska dimensionen av krig och krigföring genom att studera militärstrategi och försvarsplanering. Militär maktutövning och militära organisationer spelar ofta en viktig roll i säkerhets-, freds- och utvecklingsarbete och studier i krigsvetenskap ger en djupare förståelse för många internationella frågor.

När används krigsvetenskap?

Krigsvetenskap används i verksamheter som arbetar med att bygga upp militär förmåga och militära insatser, till exempel Försvarsmakten. Krigsvetenskap är också den akademiska grunden för officersutbildningen.

Utbildningar

På Försvarshögskolan kan du läsa krigsvetenskap på masterprogrammet Krig och försvar. Krigsvetenskap är också huvudämne på den krigsvetenskapliga och nautiska inriktningen på Officersprogrammet och på det Högre officersprogrammet.

Politik, säkerhet och krig

I filmen samtalar studenten Maiya Krasnova med docent Chiara Ruffa om Försvarshögskolans masterprogram Politik, säkerhet och krig som har två inriktningar; krigsvetenskap och statsvetenskap.

Så här är det att gå på Officersprogrammet.