Sök

Sök
Ledarskap och ledning

Ledarskap och ledning

Ledarskap och ledning

Omfattande skogsbränder, större olyckor eller plötsliga terrorhot är alla exempel på situationer som ställer stora krav på ledarskap och ledning. På våra utbildningar i ämnet får du vrida och vända på frågor som rör hur inriktning och samordning skapas under insatser och studera före- och efterperspektivet av en insats.

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällskunskap och designvetenskap.

Ledarskap och ledning vid kriser

När en omfattande kris, ett hot eller en svår påfrestning på samhället inträffar blir många myndigheter, aktörer och individer involverade för att hantera händelsen. De ska vara förberedda, de ska ha övat och de ska veta vad de ska göra. Men de jobbar nu under tidspress, med en osäker händelseutveckling där nya oförutsedda problem, hotbilder och värdekonflikter snabbt kan uppstå - ofta med fara för liv. Om ledarskapet och ledningssystemen inte fungerar i krissituationer, om man inte snabbt kan agera på ett ändamålsenligt sätt blir insatsen lidande och händelseförloppet kan kanske inte begränsas på önskat sätt.

Ämnet ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan handlar om hur individer, grupper, funktioner och teknik samspelar i de system som finns för svenskt försvar, krishantering och säkerhet. Hur skapas de bästa förutsättningarna för samordning, inriktning och motivation så att uppgiften blir löst på bästa sätt? Ämnet ledarskap och ledning varvar teoretiska perspektiv med praktisk tillämpning.

Våra utbildningar i ledarskap och ledning

På grundnivå kan du läsa ämnet i form av fristående kurser. På avancerad nivå erbjuds det i form av masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.

UGL, UL och IL

Försvarshögskolans välkända ledarskapskoncept är uppdragsutbildningar med tyngdpunkt inom ledarskap, personlig utveckling och grupputveckling. Det finns idag tre koncept; UGL - Utveckling av grupp och ledare, UL - Utvecklande ledarskap och IL - Indirekt ledarskap. Koncepten bygger till stor del på Försvarshögskolans egen forskning inom ledarskap och ledning och de utvärderas och utvecklas tillsammans med våra forskare.

Det är Försvarshögskolan som utbildar handledare inom de tre koncepten, och det är endast genom våra handledarutbildningar som man kan bli certifierad och ha rätt att leda kurs i koncepten. Försvarshögskolan arrangerar regelbundet seminarier och träffar för alla handledare för att behålla sin certifiering.

Ledarskap och ledning vid kris

I ett kort seminarium berättar studenten Siri Sandberg och universitetslektor Jenny Madestam om Försvarshögskolans masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet.