Sök

Sök

Militärhistoria

Militärhistoria

Inget uppstår i vakuum. För att på djupet förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ofta ett historiskt perspektiv.

Från antiken till nutid

Militärhistoria handlar om hur de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn samspelat under olika epoker. Om relationen mellan krig och samhälle och hur historiska händelser fortfarande påverkar nutidens politiska drivkrafter.

Krig har spelat och spelar en mycket stor roll i historisk utveckling, som är en stor del av det du läser inom ämnet. Men det handlar också om mycket annat. Bland annat om hur samhällen har hanterat och hur de påverkats av krigföring och hot. Det kan också beröra hur krigsmakter har organiserats, hur kvinnor kunnat ta steget in i dem, hur utbildning och synen på kompetens har sett ut och hur man har tänkt kring militära ideal. Detta är bara några exempel på infallsvinklar som tas upp i utbildningarna.

När används militärhistoria?

Militärhistoria är en viktig pusselbit för att förstå dagens konflikter och drivkraften bakom många politiska händelser. De senaste årens krig och konflikter i länder som Afghanistan, Syrien och Ukraina är exempelvis omöjliga att förstå utan ett historiskt perspektiv. Militärhistorisk kunskap gör det också lättare att förstå dagens säkerhetspolitiska situation. Utan historien blir det svårt att orientera oss i nutiden.

Examen i militärhistoria

Du kan läsa militärhistoria som program och ta en kandidatexamen i historia med inriktning mot militärhistoria. Masterprogrammet Krig, kultur och samhälle leder till en masterexamen i historia med inriktning mot militärhistoria. Vi har också fristående kurser som gör att kan du ta en kandidatexamen.

Militärhistorisk - podcast

En av Försvarshögskolans forskare i militärhistoria, docent Piotr Wawrzeniuk, producerar en podcast om sitt ämne där han i varje avsnitt bjuder in en gäst och samtalar om krig och samhälle.

Internationella relationer från antiken till idag

I ett kort seminarium berättar studenten Sara Husic och universitetslektor Maria Gussarsson om Försvarshögskolans kandidatprogram i militärhistoria.

Krig, kultur och samhälle

I ett kort seminarium berättar studenten Markus Hjelm och universitetslektor Fredrik Thisner om Försvarshögskolans masterprogram i militärhistoria.