Sök

Sök

Statsvetenskap

Statsvetenskap

Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. När du läser statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet hos oss lär du dig teorier och begrepp inom statsvetenskap och säkerhetspolitik, till exempel vad skillnaden på krig, kris och konflikt är, eller vad demokrati och rättvisa innebär.

Skapa säkerhet och förebygga kriser

Inom statsvetenskap studerar man samhällets spelregler genom att analysera politik och politiska system. En central aspekt inom statsvetenskapen är makt – förmågan hos en grupp eller individ att styra eller påverka människor och samhälle. Ämnet är brett och förankrat i internationella relationer, förvaltningspolitik, komparativ politik och politisk teori, men hämtar även inspiration från annan forskning inom och utanför statsvetenskapen. 

I våra utbildningar studerar du bland annat hur säkerhet skapas och undermineras, vad eller vem säkerhet är till för och hur kriser förebyggs och hanteras i ett svensk, europeisk och global sammanhang. Exempelvis analyseras hot, konflikter, beslutsprocesser, identiteter och etiska dilemman som rör stat, samhälle och individ, såväl nationellt som internationellt.

Unik inriktning på kris och konflikt

Statsvetenskap är ett ämne som rör alla, och som därför används i en rad olika sammanhang. Det används för strategisk planering inom politik och samhälle, eller för analys i samband med biståndsarbete eller vid militära insatser.

Statsvetenskap vid Försvarshögskolan har ett tydligt fokus på kriser, krig och konflikter. Det är en unik inriktning som du inte kan läsa på något annat lärosäte i Sverige. Lite tillspetsat kan man säga att vi studerar politik när den betyder som mest. Våra forskare är experter inom krishantering och säkerhetspolitik, vilket så klart även ger avtryck i utbildningen.

Kandidatprogram, fristående kurs och masterprogram

Du kan läsa statsvetenskap som program och ta en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet. Vi har också fristående kurser som gör att kan du ta en kandidatexamen. I masterprogrammen Politik, säkerhet och kris samt Krig och försvar kan du ta mastersexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet, respektive krigsvetenskap. Du som önskar kan avsluta programmen efter ett år och får då en magisterexamen.

Från krishantering till diplomati och internationella relationer

I filmen samtalar studenten Ella Ståhl med universitetslektor Edward Deverell om kursinnehåll, undervisning, framtidsutsikter och om vad som är det bästa med att studera vid Försvarshögskolan.

Politik, säkerhet och krig

I filmen samtalar studenten Maiya Krasnova med docent Chiara Ruffa om Försvarshögskolans masterprogram Politik, säkerhet och krig som har två inriktningar; statsvetenskap och krigsvetenskap.