Sök
Kårstyrelsen 2018-2019

Försvarshögskolans studentkår

Försvarshögskolans studentkår representerar dig och dina intressen i frågor som rör din utbildning.

Kåren är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter. Vi bevakar och medverkar i utvecklingen av utbildning och förutsättningarna för studier vid Försvarshögskolan.

Kåren värnar om dina intressen i frågor om bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering.

Kåren har representanter i de flesta av Försvarshögskolans beredande och beslutande organ.

Organisation

Kåren leds av kårstyrelsen och de styrelseledamöter som väljs medlemmarna vid varje årsmöte. Du är välkommen att vara med och påverka vilka som skall leda kåren eller själv söka en post i kårstyrelsen.

Sektioner

Under styrelsen finns fyra sektioner: sektionen för officersprogrammet, den civila sektionen, doktorandsektionen och sektionen för högre militär utbildning.

Utskott

Kåren har dessutom två utskott: det studiesociala utskottet och arbetsmarknadsgruppen Kompass.

Praesentia studia securitas futura

Kårens valspråk antogs 2011 och betyder "dagens studier - morgondagens säkerhet".

Följ kåren

Kontakta kåren

karen@fhs.se

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.