Kårstyrelsen

Kårens arbete leds av kårstyrelsen som väljs på ettårsbasis av medlemmarna vid årsstämman. I kårstyrelsen 2018-2019 ingår:

Nike Hafström

Nike Hafström
Ordförande
ordforande.karen@fhs.se

Sudeshna Chowdhury

Sudeshna Chowdhury
Vice ordförande och jämställdhet och likabehandlingsansvarig
vice.karen@fhs.se

Alexander Klareus

Alexander Klaréus
Andre vice ordförande och kassör
andraviceorforande.karen@fhs.se

Lea Månsson

Lea Månsson
Sekreterare
sekreterare.karen@fhs.se

Hedvig Kaskal
Sektionsföreträdare civila sektionen
civil.karen@fhs.se

Lisa Krus

Lisa Krus
Sektionsföreträdare grundläggande militär utbildning (OP)
op.karen@fhs.se

Patrik Hulterström

Patrik Hulterström
Sektionsföreträdare doktorandsektionen
doktorand.karen@fhs.se

Jan-Åke Andersson

Jan-Åke Andersson
Sektionsföreträdare högre militär utbildning (HOP)
hop.karen@fhs.se

Sophia Weingarten

Sophia Weingarten
Studiesocialt ansvarig
studiesocial.karen@fhs.se

Fabian Hasselblad

Fabian Hasselblad
Ledamot och projektansvarig för arbetsmarknadsgruppen Kompass
kompass@fhs.se

Adina Engqvist

Adina Engqvist
Ledamot

Alexandra Sjölin-Falk

Alexandra Sjölin Falk
Ledamot

Diana Lepp

Diana Lepp
Ledamot

Carl Hartman

Carl Hartman
Ledamot

Edvin Cicek

Edvin Cicek
Ledamot

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.