Kårstyrelsen

Kårens arbete leds av kårstyrelsen som väljs på ettårsbasis av medlemmarna vid årsstämman. I kårstyrelsen 2018-2019 ingår:

Nike Hafström

Nike Hafström
Ordförande
ordforande.karen@fhs.se

Sudeshna Chowdhury

Sudeshna Chowdhury
Vice ordförande och jämställdhet och likabehandlingsansvarig
vice.karen@fhs.se

Alexander Klareus

Alexander Klaréus
Andre vice ordförande och kassör
andraviceorforande.karen@fhs.se

Lea Månsson

Lea Månsson
Sekreterare
sekreterare.karen@fhs.se

Hedvig Kaskal
Sektionsföreträdare civila sektionen
civil.karen@fhs.se

Lisa Krus

Lisa Krus
Sektionsföreträdare grundläggande militär utbildning (OP)
op.karen@fhs.se

Patrik Hulterström

Patrik Hulterström
Sektionsföreträdare doktorandsektionen
doktorand.karen@fhs.se

Jan-Åke Andersson

Jan-Åke Andersson
Sektionsföreträdare högre militär utbildning (HOP)
hop.karen@fhs.se

Sophia Weingarten

Sophia Weingarten
Studiesocialt ansvarig
studiesocial.karen@fhs.se

Adina Engqvist

Adina Engqvist
Ledamot

Alexandra Sjölin-Falk

Alexandra Sjölin Falk
Ledamot

Diana Lepp

Diana Lepp
Ledamot

Fabian Hasselblad

Fabian Hasselblad
Ledamot och projektansvarig för arbetsmarknadsgruppen Kompass

Carl Hartman

Carl Hartman
Ledamot

Edvin Cicek

Edvin Cicek
Ledamot

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.