Sök

Examination och tentamen

De flesta kurser innehåller examinationer för att pröva dina kunskaper. Examinationer kan gå till på olika sätt: till exempel genom salstentamen, uppsats, hemtentamen, inlämningsuppgifter eller redovisningar.

Anpassad examination

Om du har en varaktig funktionsnedsättning har du möjlighet till anpassad examination. Det kan gälla både uppgiftens utformning och den plats där examinationen äger rum.

Anmäl behov av anpassad examination till kursansvarig lärare eller examinator. Visa upp intyg som styrker ditt stödbehov.

Anmäl helst behovet så tidigt som möjligt, senast i samband med tentamensanmälan.

Vilka anpassningar som är aktuella bedöms från fall till fall.

Information om resultat

Normalt ska du få reda på resultatet inom 15 arbetsdagar efter att examinationen har ägt rum. Om det tar längre tid ska studenterna informeras.

Resultaten meddelas via mejl eller anslagstavlor på campus. Kursansvarig lärare informerar studenterna när resultaten är tillgängliga.

Tentamen
Vad gäller under salstentamen?
Här hittar du regler och information om salstentamen.
Pennor på ett block
Omtenta och uppsamlingstillfällen
Om du behöver skriva omtenta eller har andra oavklarade examinationer hittar du information här.
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.