Omtentamen och uppsamlingstillfällen

Om du inte klarat av ett examinerande moment ska du i första hand göra omexamination vid nästa ordinarie examinationstillfälle. Du kan dessutom skriva omtenta eller lägga fram en uppsats på nytt vid något av uppsamlingstillfällena.

Omtentamen

Om du har en oavklarad tentamen på en kurs eller delkurs ska du i första hand skriva omtenta nästa gång ordinarie tentamenstillfälle ges (under pågående kurs).

Kontakta ansvarig studierektor om du är osäker på när ordinarie tentamenstillfälle äger rum. Just nu kan du skriva omtentamen för dessa tentor.

Uppsamlingstillfällen för tentamen

Du kan också skriva omtenta vid något av uppsamlingstillfällena.

För kurser på höstterminen är uppsamlingstillfället i juni efter avslutad vårtermin. Anmälan öppnar i maj.

För kurser på vårterminen är uppsamlingstillfället i augusti, innan starten av höstterminen. Anmälan öppnar i slutet av juni.

Omexamination av uppsats

Om du vill lägga fram en uppsats på nytt bör du i första hand göra det vid det ordinarie tillfället under pågående kurs. För att kunna göra det behöver du kontakta ansvarig studierektor.

För C-uppsats sker ordinarie examination i januari. För B-uppsats och uppsats på magisternivå sker ordinarie examination i maj eller juni.

Uppsamlingstillfällen för uppsats

Du kan också få din uppsats examinerad vid något av uppsamlingstillfällena för uppsatser.

För B- och C-uppsatser är uppsamlingstillfället i augusti, innan höstterminens start.

För uppsatser på magisternivå är uppsamlingstillfället i oktober.

Anmälan till uppsamlingstillfällena för B- och C-uppsats samt uppsats på magisternivå öppnar 2 maj. Skicka din anmälan till ansvarig studierektor.

Kom ihåg att anmäla dig

Föranmälan är till för att underlätta planering av examinationer och att du ska kunna vara anonym när din tenta rättas.

Anmälan ska ske minst 2 veckor innan omtentamen på ordinarie kurs eller enligt angiven deadline för uppsamlingstillfällen.

För hemtentamen och uppsatsexamination kan du behöva tillgång till Itslearning, som ges efter sista anmälningsdag.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.