Uppsamlingstillfälle för tentor givna VT18

I augusti, under V.35 erbjuds studenter tillfälle att skriva tentamen som gavs under vårterminen 2018.

Anmälan är obligatorisk

Föranmälan är till för att underlätta planering av examinationer och för att du ska kunna vara anonym på din salstentamen.

Senast den 19 augusti måste du ha anmält dig.

Hur anmäler du dig?

I länken nedan finner du vilka tentor som ges samt till vem du ska anmäla dig till.

Vid anmälan, ange:

  • namn
  • vilken tentamen du tänkt skriva
  • e-postadress
  • personnummer
  • om du har intyg avseende funktionshinder i samband med studier vid Försvarshögskolan

Efter den 19 augusti

Denna informationssida avpubliceras efter den 20 maj. Spara därför viktig information vid behov. Efter anmälningstiden är slut, behandlas eventuell LMS-behörighet.

Tillåten kurslitteratur och dylikt vid examination enligt gällande kursbeskrivning (samma förutsättningar som vid originaltentan).

För övriga kurser givna tidigare vårterminer än VT2018, vänligen kontakta ansvarig studierektor.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.