Registrering

Som student behöver du registrera dig för att dina studier ska kunna dokumenteras.

Du måste vara registrerad av flera skäl. Till exempel för att kunna söka studiemedel, söka studentbostad och för att kunna ta ut en examen.

Register över studenter förs i studiedokumentationssystemet Ladok.

Registrering i början av studierna

På Försvarshögskolan sker den första registreringen på plats innan studiestart.

Registrering under studierna

På kurser och program som sträcker sig över flera terminer behöver du registrera dig på plats inför varje terminsstart.

Omregistrering

Om du vill fortsätta på en kurs eller ett program som du tidigare varit registrerad på men inte avslutat behöver du ansöka om omregistrering. Det gäller till exempel efter studieavbrott.

För att ansöka om att bli omregistrerad kontaktar du kurs- eller programadministratören på institutionen. Omregistrering kan bara ske i mån av plats och resurser.

Undantag vid omregistrering

Om du avbröt studierna inom tre veckor efter kursstart behöver du inte ansöka om omregistrering. Du kan då söka samma kurs eller program som vanligt via antagning.se.

Återuppta studier efter studieuppehåll

Efter studieuppehåll behöver du inte ansöka om omregistrering. Då ansöker du istället om återupptag av studier efter studieuppehåll.

Läs mer på sidan studieuppehåll.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.