Sök

Ladok

Försvarshögskolan använder studie­dokumentationssystemet Ladok för att föra register över alla som studerar vid högskolan.

Som antagen eller reserv registreras de personuppgifter som du lämnat vid din anmälan i Ladok.

Försvarshögskolan lägger in information om dig kontinuerligt under din utbildning. Det kan till exempel vara dina kursregistreringar och studieresultat. När du är klar med dina studier läggs din examen in i Ladok.

En del uppgifter om dig överförs till Centrala studie­stödsnämnden (CSN) och Statistiska centralbyrån (SCB).

Lokal databas

Ladok har en för alla högskolor gemensam kärna men varje högskola har en egen lokal databas. Försvarshögskolans register innehåller bara uppgifter som rör dina studier hos just oss.

Bestämmelser om hur registret ska föras finns i för­ordning (SFS 1993:1153, med ändringar) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor.

Uppgifterna får föras med hjälp av automatiserad behandling.

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen, PuL (SFS 1998:204, med ändringar), har alla som finns i högskolans register rätt att få information om vilka uppgifter som registrerats.

Ansökan om registerutdrag gör du i ett brev som ska vara under­tecknat av dig. Skicka brevet till:

FUS
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 Stockholm

Enligt personuppgiftslagens 28:e paragraf har du rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras, blockeras eller tas bort om de inte har behandlats på rätt sätt.

Tillgång till itslearning (LMS)

När du registrerat dig på din utbildning så kommer du få tillgång till Försvarshögskolans lärplattform itslearning.

Ditt namn, vilken utbildning du ska läsa samt din e-postadress förs därför över från Ladok till LMS.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.