ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"

Tillgodoräknande

Om du redan har godkända studier som motsvarar delar av din nuvarande utbildning har du möjlighet att tillgodoräkna dig de tidigare studierna.

Du ansöker om tillgodoräknande genom att fylla i blanketten Ansökan om tillgodoräknandePDF. Där anger du de studier du vill tillgodoräkna dig samt de kurser som de motsvarar i din nuvarande utbildning.

I ansökan bifogar du följande för de kurser du vill tillgodoräkna dig:

  • Kursbevis
  • Kursplan inklusive litteraturlista
  • Andra handlingar som är relevanta för din ansökan

Ifylld blankett och bilagor skickas till:

Försvarshögskolan
Box 27805
Stockholm

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.