Sök

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

På Försvarshögskolan gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Om du eller någon annan är utsatt

Hör av dig till Försvarshögskolans kontaktpersoner om du vill ställa frågor eller göra en anmälan.

Försvarshögskolan har skyldighet att agera om det blir känt att en student har utsatts för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Anmälningar om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling hanteras enligt Försvarshögskolans rutiner vid misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling och riktlinjerna för disciplinärenden.

En student som gjort sig skyldig till trakasserier kan stängas av från studierna under en viss tidsperiod.

Försvarshögskolans kontaktpersoner

Vad räknas som diskriminering?

Diskriminering är ett brott mot mänskliga rättigheter och innebär att en person behandlas annorlunda än någon annan i jämförbar situation på grund av:

 • Kön
 • Könsidentitet
 • Etnisk tillhörighet
 • Sexuell läggning
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Ålder
 • Funktionsnedsättning

Vad räknas som trakasserier?

Trakasserier är en form av diskriminering. Det är beteenden som kränker någons värdighet och som har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna i punktlistan ovan. Trakasserier kan vara:

 • Ryktesspridning
 • Nedvärderande, generaliserande kommentarer, tilltal eller skämt
 • Spridning av förnedrande eller förlöjligande bilder eller text

Vad räknas som sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Det är beteenden med sexuell anspelning som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara:

 • Sexuellt laddade kommentarer, förslag, skämt eller öknamn
 • Spridning av pornografiska bilder, texter eller föremål
 • Anstötliga gester eller att stirra på någon
 • Beröring som uppfattas som obehaglig eller anstötlig

Vad räknas som kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera personer som på ett kränkande sätt utesluter från arbetsplatsens eller studiegruppens gemenskap. Kränkande särbehandling kan vara:

 • Mobbning
 • Psykiskt våld
 • Utstötning

Diskrimineringsfri högskola

Försvarshögskolans arbete för diskrimineringsfri utbildning och högskolemiljö samlas i projektet Checkpoint.

Kontakt

Hör av dig till någon av Försvarshögskolans kontaktpersoner om du har frågor eller vill göra en anmälan.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.