Sök

Fusk och plagiat

Vid skrivande av examensarbete, uppsats, tentamen eller annan examinationsform är du som student skyldig att ta reda på de riktlinjer som gäller.

Om du vill veta mer eller är osäker, kontakta kursansvarig.

Vad är fusk?

Fusk är att på ett ohederligt sätt skaffa sig fördelar, försöka vilseleda eller bryta mot regler. Det är till exempel när någon använder otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete, plagiering eller liknande vid prov eller när en studieprestation ska bedömas.

Fusk kallas också vilseledande vid studieprestationer.

Ibland är det tillåtet att använda hjälpmedel vid examination. I så fall ska kursansvarig lärare informera studenterna i förväg.

Åtgärder vid fusk

Enligt Högskoleförordningen har högskolan rätt att vidta åtgärder mot studenter som med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker fuska vid examination.

Disciplinära åtgärder som kan bli aktuella är varning eller avstängning. Du kan läsa mer om detta i våra riktlinjer för disciplinärenden och avskiljande från studier.

Vad är plagiat?

Plagiat är att använda andras arbeten och få dem att framstå som sina egna.

Att direkt kopiera ett konstnärligt, vetenskapligt eller annat upphovsrättsskyddat verk utan att ange förlagan eller källan är plagiat, oavsett om det är verket i sin helhet eller mindre delar som kopieras. Det gäller även om du använder egna ord för att skriva om kopierade texter.

Läs om hur du citerar och källhänvisar korrekt på Anna Lindh- bibliotekets hemsida.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.