Sök

Säkerhet

Det här behöver du veta för din och andras säkerhet.

  • Passerkort och nycklar är personliga och får inte lånas ut.
    Du får heller inte släppa in obehöriga/okända personer i skolans sektionerade lokaler.
  • Notera att skolans lokaler har olika öppettider och att din tillgång till lokalerna kan variera. I samband med att du får ditt inpasseringskort meddelas vilka tider du får vistas i lokalerna.
  • Hos skyddsvakterna i receptionen anmäler du: stöld och förlust av passerkort, nycklar m.m., brott eller misstanke om brott och säkerhetsbrister.
  • Vid akuta allvarliga händelser ring 112 till polis eller räddningstjänst.
  • Nödutgångarna är markerade med gröna nödutgångsskyltar, orientera dig i lokalerna och kontrollera var din närmaste nödutgång finns.
  • Vid utrymningslarm ljuder än ständig ringsignal. Lämna genast huset genom närmaste nödutgång. Återsamling tvärs över gatan, sett från huvudingången (Drottning Kristinas väg 37) i Triangelparken.
  • Brandutrustning i form av brandlarm, brandsläckare och brandfilt finns. Ett tiotal brandsläckare finns utplacerade i huvudbyggnadens allmänna utrymmen. De är där utmärkta med symboler för larm och brandsläckare. Orientera dig om var i lokalerna dessa utrustningar finns.
  • Hjärtstartare finns placerad utanför receptionen/vakten i huvudbyggnaden.
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.