Sök

Minor Field Studies

Ska du snart ta examen och vill göra ett mindre forskningsprojekt utomlands? Ta chansen att lära dig mer om globala utvecklingsfrågor genom Minor Field Studies.

Sidaprogrammet Minor Field Studies (MFS) ger stipendier till studenter som vill bedriva ett mindre forskningsprojekt genom fältstudier i ett utvecklingsland.

MFS-projekt ska handla om utvecklingsländers ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling, och resultera i en uppsats motsvarande 15-30 hp för en kandidat-, magister-, eller masterexamen.

Vem kan ansöka?

För att ansöka krävs:

  • Att du är registrerad som student på Försvarshögskolan.
  • Att du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige.
  • Att du vid utresa har tagit minst 150 högskolepoäng, alternativt 120 högskolepoäng om du läser ett kandidatprogram.
  • Att du inte påbörjat utbildning på forskarnivå.
  • Att du har goda kunskaper i engelska. Kunskaper i värdlandets språk är meriterande.
  • Att du skriver din uppsats på engelska eller på värdlandets officiella språk.

Vart kan jag åka?

Det finns länder i hela världen vars ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingsnivå gör att de definieras som utvecklingsländer av OECD:s biståndskommitté.

Universitets- och högskolerådet har sammanställt en komplett lista över länder där du kan bedriva MFS-projekt.

MFS-projekt kan av säkerhetsskäl inte bedrivas på platser som finns med på utrikesdepartementets lista UD avråder.

Stipendium

MFS-stipendiet är på 27 000 kronor per student. Vanligtvis täcker inte stipendiet alla kostnader för ett MFS-projekt, så du bör vara beredd att komplettera med exempelvis studiemedel.

Hur ansöker jag?

När MFS-stipendierna är sökbara sker en utlysning. I guiden för ansökan hittar du instruktioner som du kan följa steg för steg.

Guide för ansökan.

Sidas förberedelsekurs

Om din ansökan blir beviljad ska du genomgå en obligatorisk förberedelsekurs som arrangeras av Sida.

Kursen behandlar utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation, viss fältmetodik samt specifik landinformation.

Du bokar själv in ditt kurstillfälle. Kursen arrangeras i Härnösand.

MFS kursanmälningssystem på Universitets och högskolerådets hemsida.

Försäkring

Försvarshögskolan tecknar en individuell försäkring (Student UT) för varje MFS-stipendiat hos Kammarkollegiet.

Om du planerar att förlänga din utlandsvistelse efter avslutad fältstudie ansvarar du själv för din försäkring under denna tid.

Uppsatsen

Ditt MFS-projekt ska resultera i en uppsats om 15-30 hp och leda till en kandidat-, magister- eller masterexamen. Uppsatsen ska vara skriven på engelska eller värdlandets officiella språk.

Din uppsats blir bedömd av din handledare och examinator på Försvarshögskolan. Bedömningen sker enligt de akademiska kriterier som gäller för uppsatser på motsvarande nivå. Om möjligt ska även din handledare i fält ge synpunkter på din uppsats.

När uppsatsen är godkänd laddar MFS-handläggaren upp den på Sidas databas för MFS-uppsatser.

Du ansvarar själv för att sprida uppsatsen till berörda parter i värdlandet.

Studenter berättar

Puff bild
Stipendium till Stilla havet
När Emma Jidinger läste sista året på kandidatprogrammet i statsvetenskap gjorde hon en fältstudie i Stilla havs-nationen Vanuatu.
Puff bild
Carl-Johan undersökte Kubas krisberedskap
Statsvetarstudenten Carl-Johan Jacobsson gjorde fältstudie på Kuba.
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.