Sök

Sök

Militärteknik

Militärteknik

Ledningssystem, sensorsystem, skyddssystem. Militärteknik handlar om hur teknik påverkar militär verksamhet på både strategisk, operativ och taktisk nivå.

Militära insatser kräver teknisk utrustning i form av till exempel skyddssystem, sensorsystem, radio eller ett robotsystem. Oavsett vad som används krävs det en person som hanterar dem. Militärteknik är samspelet mellan teknik och människa i militära sammanhang. Inom ämnet studerar man hur man kan använda tekniken på bästa sätt för att uppnå det man vill.

Teknik som taktik

Som officer gör du strategiska, operativa och taktiska avvägningar beroende på vilken situation du ställs inför. Som officer med militärteknisk bakgrund kan du dessutom avgöra vilka tekniska system som ska användas, eller inte användas, för att målet ska nås.

Du kan läsa militärteknik som inriktning på Officersprogrammet. Efter tre års studier på programmet kan du ta en officersexamen (yrkesexamen).

När används militärteknik?

Militärteknik används både inom Försvarsmakten och försvarsindustrin för att utveckla och utvärdera militärtekniska system. Exempelvis behöver man kunskaper i militärteknik för att undersöka om befintlig teknik kan användas på ett annorlunda sätt och då ge ett bättre resultat. Även myndigheter inom totalförsvaret har behov av kunskap om samspelet mellan teknik och verksamhet.

Hur teknik påverkar möjligheten att möta hot och lösa uppgifter

I filmen möter du Anna Rabar som går Officersprogrammet med militärteknisk inriktning.