Sök

Sök
Ledarskap under påfrestande förhållanden

Ledarskap

Ledarskap och ledning

Ledarskap handlar om att påverka och inspirera andra till att prestera och nå uppsatta mål. Bra ledarskap är en konst och det finns många teorier och metoder för att lära sig den konsten.

Vid kriser, konflikter och i krig ställs ytterligare krav på ledarskapet. Tidspress, osäkerhet, yttre hot och etiska dilemman blir då på riktigt en verklig del av ekvationen som påverkar ledarskapet.

Unik inriktning – ledarskap under påfrestande förhållanden

Ämnet ledarskap vid Försvarshögskolan skiljer sig från det du kan studera vid andra högskolor och universitet, då vi fokuserar på ledarskap under påfrestande förhållanden. Ämnet tar upp både civilt och militärt ledarskap samt hur dessa fungerar tillsammans i kris- och krigssituationer.

Ledarskap under påfrestande förhållanden, som kris och krig, skiljer sig från att leda under mer vardagliga förhållanden, eftersom det ofta sker i situationer som är oförutsägbara. Det finns kanske varken rutiner eller organisatoriska förutsättningar samtidigt som ledarskapet sker under stor tidspress, osäkerhet eller hot.

Förutom kurser har vi en masterutbildning som möter samhällets behov av chefer och experter med avancerad kunskap om och förmåga att organisera och leda i kriser.

När används ledarskap?

Ledarskap behövs på nästan alla platser och i nästan alla tillfällen. Vissa situationer kräver mer av sin ledare än andra. Vid oförutsedda händelser och påfrestande förhållande krävs det extra mycket av ledaren. Ledare som klarar av att leda vid såna tillfällen behövs inom många olika typer av organisationer; militära, ideella, offentliga och privata.

UGL, UL och IL

Försvarshögskolans välkända ledarskapskoncept är uppdragsutbildningar med tyngdpunkt inom ledarskap, personlig utveckling och grupputveckling. Det finns idag tre koncept; UGL - Utveckling av grupp och ledare, UL - Utvecklande ledarskap och IL - Indirekt ledarskap. Koncepten bygger till stor del på Försvarshögskolans egen forskning inom ledarskap och de utvärderas och utvecklas tillsammans med våra forskare.

Det är Försvarshögskolan som utbildar handledare inom de tre koncepten, och det är endast genom våra handledarutbildningar som man kan bli certifierad och ha rätt att leda kurs i koncepten. Försvarshögskolan arrangerar regelbundet seminarier och träffar för alla handledare för att behålla sin certifiering.

Hjälpte informationen dig?