Sök

Sök

Ledningsvetenskap

Ledningsvetenskap

Dagens komplexa samhälle med nya hotbilder och utmaningar ställer allt högre krav på effektiv krishantering och ledning vid olika typer av kriser och insatser. Inom ledningsvetenskap undersöks hur man planerar och koordinerar insatser vid till exempel bränder, terrorattentat eller stora olyckor.

Insatsledning vid kriser

För att skapa en gemensam inriktning och samordning vid en insats behövs ett ledningssystem bestående av organisation, roller, mandat, metoder och tekniska stödsystem. När en omfattande kris inträffar upprättas en insatsledning med uppdraget att lösa krisen så fort som möjligt. Ledningssystemet måste klara av att hantera situationer som ofta präglas av tidspress och ständigt ny inkommande information. Vilka resurser finns att tillgå? Hur ska situationen tolkas? Vilka instruktioner ska gå ut från insatsledningen? Ett fungerande ledningssystem gör att de tillgängliga resurserna effektivt inriktas och samordnas så att alla jobbar mot samma mål. Allt detta sammanfattas under det vi kallar för ledningsvetenskap.

När krisen kommer behöver man vara förberedd

Vid omfattande krissituationer i samhället, så som exempelvis en pandemi, kan många organisationer behöva samarbeta. Detta kräver i sin tur att varje organisation är förberedd på hur de ska leda sin egen verksamhet och samverka med andra under en kris. Därför sker mycket av arbetet att förbereda för eventuella kriser, även om man i praktiken aldrig kan veta om man kommer att behöva använda det. För att kunna ta fram ett ledningssystem som fungerar i kris behövs en helhetssyn på hur människa, teknik, organisation, metoder och mandat tillsammans ger effekt i organisationen. Inom ledningsvetenskap får man lära sig den helheten.

Vem ska läsa ledningsvetenskap?

Utbildning inom ledningsvetenskap passar dig som vill arbeta med krishantering på myndigheter och företag eller som vill jobba med utveckling av insatsledning och insatsledningssystem. Ledningsvetenskap är en viktig del i alla militära utbildningar.

Ämnet ingår i masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet och kan också läsas som fristående kurs.

Hjälpte informationen dig?