• Start
  • Asymmetriska hot och terrorism

Asymmetriska hot och terrorism

Mesta möjliga hoteffekt med minsta möjliga insats, det är premisserna för asymmetrisk krigföring. Hoten kan skapas av statliga såväl som ickestatliga aktörer och skiljer sig från symmetrisk krigföring där två arméer står mot varandra.

Det här får du lära dig

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för terrorismen som våldsmetod, både i en historisk och i en bredare sociopolitisk kontext. Du kommer att få studera hur terrorism skiljer sig från andra asymmetriska våldsmetoder.

Du får också en grundläggande förmåga att förklara hur terrorismen har förändrats genom tiderna och hur denna utveckling påverkat nutidens asymmetriska utmaningar. Hur har exempelvis terrorattackerna 11 september 2001 förändrat synen på inre respektive yttre säkerhet?

Efter avslutad kurs förväntas du kunna förhålla dig till balansgången mellan säkerhet och rättssäkerhet både nationellt och internationellt, samt kunna belysa hur asymmetriska hot påverkat världspolitikens agenda.

Särskild information om relevant yrkeserfarenhet

Du kan också söka om du har relevanta förkunskaper från yrkeslivet, till exempel från Regeringskansliet, försvarsunderrättelsemyndigheterna, brottsbekämpande myndigheter eller liknande. I så fall måste du skicka in ett intyg om relevant yrkeserfarenhet till oss på Försvarshögskolan, utöver din ansökan på antagning.se. Intyget avgör din behörighet till kursen, men påverkar inte ditt meritvärde.

Försvarshögskolan
FUS, Antagning
Box 278 05
115 93 Stockholm

Vi måste ha ditt intyg senast 2018-05-31. Kommer ditt intyg in till oss senare, kommer vi inte att ta med det i vår bedömning.

Anmälningskod

FHS-S1707

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startvecka

Vecka 46

Slutvecka

Vecka 03

Behörighet

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 60 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora eller juridik, alternativt relevant yrkeserfarenhet.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

50%

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 33%, Akademiska poäng 33%

Övrigt

Kursen ges på kvällstid.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2017-12-21 Uppdaterad 2018-05-14