Sök
  • Start
  • Att leda och utveckla grupper och team

Att leda och utveckla grupper och team

Att leda och utveckla grupper och teams kräver ytterligare kompetenser utöver att leda sig själv och att leda enskilda individer.

I den här kursen tränas du, genom ett upplevelsebaserat lärande, i att förstå hur du själv och andra fungerar i en grupp. Du tränas i att upptäcka, förstå, förebygga och hantera olika grupprocesser som ett sätt att utveckla en arbetsgrupp till att bli ett högpresterande team.

Under kursen lär du dig:

  • Hur du tidigt bygger arbetsrelationer, tillit och öppenhet i en grupp genom att gruppmedlemmarna lär känna varandra och sitt uppdrag.
  • Hur du sätter upp gemensamma gruppmål, utvecklar roller och normer som ett sätt att skapa förutsättningar för effektiva grupper och teams.
  • Hur du hanterar kontroverser, konflikter och fattar gemensamma beslut.
  • Hur grupper påverkas av och kan hantera individers olikheter i form av värderingar och normer, ledarbeteende, teamwork och medlemskap.

Under kursen lär du dig teorier inom gruppens psykologi, ledarskap och teamutveckling. Kursen använder även till viss del erfarenhetsbaserad pedagogik där du ges möjlighet att omsätta dina lärdomar i en parallell grupp i ditt eget arbetsliv. Sammantaget får du en djupare förståelse för ledarskap och processer i grupper.

Ledarskap i praktiken

Kursen är en av fyra kurser i ledarskapskonceptet Ledarskap i praktiken.

De andra delkurserna är:

Kurstillfällen 2018

Kurser 2018 är inställda.

Kurstillfällen 2019

För närvarande är inga kurser planerade.

Anmälan

Kursen kan bara beställas av juridiska personer, inte av enskilda firmor eller fysiska personer. För att kunna gå kursen behöver därför en juridisk person betala kursavgiften. Detta är för att enligt förordningen för uppdragsutbildningar får uppdragsutbildningar endast säljas till juridiska personer.

Om en kurs är fullbokad kan du göra en reservanmälan till kontaktperson nedan.

Bokningsvillkor

Läs våra bokningsvillkor här.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startperiod

Ej beslutad

Startvecka

Vecka 01

Slutvecka

Vecka 52

Omfattning

5 månader. Ca 8-10 timmars enskilda studier per vecka. Ett kurstillfälle per månad omfattande 2-3 dagar.

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

25%

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-05-18 Uppdaterad 2018-10-08