Sök
  • Start
  • Att leda och utveckla individer

Att leda och utveckla individer

Framgångsrikt ledarskap kräver en förmåga att se och utveckla personer i din omgivning. I den här kursen lär du dig hur du som ledare kan förbättra organisationens resultat genom att utveckla dina medarbetares potential och prestation.

Kursen utgår från det utvecklande ledarskapet, ett ledarskap som bygger på att vara autentisk och ett föredöme, visa personlig omtanke samt inspirera och motivera andra individer i en arbetssituation. Stort fokus läggs på att utveckla din förmåga att lyssna, förstå och kommunicera på ett tydligt sätt.

I den här kursen får du feedback från dina kollegor, både uppifrån, underifrån och från sidan, för att kunna förbättra ditt ledarskap. Du får konkreta verktyg som kan stödja dig i din ledarutveckling, både i arbetets vardag och i svårare situationer. Du får träna på att leda och coacha och att se och åtgärda aspekter i arbetssituationen för att främja andra individers arbetsmotivation.

Under kursen lär du dig:

  • Utvecklande ledarskap, vad det är och vad det innebär för dig som ledare.
  • Ett coachande förhållningssätt genom att lyssna och förstå när du samtalar och kunna ge prestationsfeedback på ett bra och effektivt sätt.
  • Hur du skapar arbetsmotivation hos medarbetare genom att ta fram deras inre motivation.
  • Hur du bygger tillitsfulla och effektiva arbetsrelationer.

Under kursen kommer du sätta upp mål och handlingsplaner för ditt eget ledarskap, för att med hjälp av det du lärt dig kunna utvecklas som ledare. Kursen består av ett antal lärarledda sammankomster, där emellan krävs enskilda studier. I kursen ingår teori, tillämpning och reflektion, både enskilt och i grupp.

Ledarskap i praktiken

Kursen är en av fyra kurser i ledarskapskonceptet Ledarskap i praktiken.

De andra delkurserna är:

Kurstillfällen 2018

Kurser 2018 är inställda.

Anmälan

För att kunna söka till fördjupad UGL ska du ha gått grundutbildningen enligt UGL 2008 eller 2000.

Kursen kan bara beställas av juridiska personer, inte av enskilda firmor eller fysiska personer. För att kunna gå kursen behöver därför en juridisk person betala kursavgiften. Detta är för att enligt förordningen för uppdragsutbildningar får uppdragsutbildningar endast säljas till juridiska personer.

Om en kurs är fullbokad kan du göra en reservanmälan till kontaktperson nedan.

Bokningsvillkor

Läs våra bokningsvillkor här.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startperiod

Ej beslutad

Startvecka

Vecka 01

Slutvecka

Vecka 52

Omfattning

5 månader. Ca 8-10 timmars enskilda studier per vecka. Ett kurstillfälle per månad omfattande 2-3 dagar.

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

25%

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-05-18 Uppdaterad 2018-10-18