Sök

Sök
Skogsbrand på norra sidan om Ljusnan strax söder om Kårböle.Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.

Skogsbrand på norra sidan om Ljusnan. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Att skapa och nyttja ledningsförmåga

Vad utmanar totalförsvarets ledningssystem och hur kan de anpassas för att hålla när det verkligen gäller?

Vad leder kursen till?

Kursen fokuserar på hur krav på framtida ledningssystem kan identifieras och hur ledningssystem kan utvecklas baserat på dessa krav. Kursen tar också upp anpassning av befintliga system till nya förutsättningar. Det ledningsvetenskapliga ramverket med designlogik och funktionsteori, samt det systemiska förhållningssättet utgör kursens teoretiska grund. Kursen syftar till att ge studenten förutsättningar att självständigt kunna bidra till utvecklingsarbete för ledningssystem. Den är relevant för dig som är yrkesverksam i totalförsvaret, med fokus på ledarskap och ledning.

Kursens upplägg

Under kursen får du fördjupad kunskap om det ledningsvetenskapliga ramverket och det systemiska förhållningssättet vid utveckling av ledningssystem. Du får också visa att du lärt dig utvärdera ett designförslag, vilket möjliggörs av att du fått förmåga att självständigt identifiera krav på ledningssystem, ge förslag till utveckling och anpassning av ett ledningssystem, eller del därav, utifrån identifierade krav.

Under kursen varvas föreläsningar, seminarier och självständiga litteraturstudier med att studenten självständigt arbetar med en projektuppgift. Syftet med föreläsningarna är att introducera området och att lyfta fram nyckelfrågor inom kurslitteraturen för att underlätta för studentens litteraturstudier inför seminarierna och projektuppgiften. Syftet med seminarierna är att fördjupa studentens förståelse för kurslitteraturen och för centrala frågor avseende framtida ledningssystem. Projektuppgiften innebär identifiering av krav på ledningssystem i en specifik kontext och framtagande av ett designförslag för ett nytt ledningssystem, eller del därav, och en anpassning av ett befintligt ledningssystem, eller del därav. I uppgiften ska även ett förslag till utvärdering av designförslaget ingå.

Anmälningskod

23218

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

HT 2023

Studieperiod

2023 vecka 40 - 44

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Undervisningsform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Godkända studier på minst 30 hp inom huvudområdet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet, eller inom huvudområdet försvarssystem, eller motsvarande, samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-09-29