Sök

Sök

De nordiska ländernas säkerhetspolitik

Det allt tätare samarbetet mellan länderna i Norden skapar behov av en ömsesidig förståelse för varandras säkerhetspolitik. Detta är kursen som ger dig kunskapen och verktygen att analysera de nordiska ländernas säkerhetspolitik.

Vad leder kursen till?

Under den här kursen lär du känna förutsättningarna för var och ett av de nordiska ländernas säkerhetspolitik, och får verktyg för att analysera denna. Till din hjälp har du statsvetenskapliga teorier vars förklaringskraft du kommer att få värdera, det vill säga de hjälper oss att förstå skillnader och likheter. Givet det allt tätare samarbetet mellan de nordiska länderna och Sveriges kommande Nato-medlemskap så är den här kunskapen en värdefull grundbult för yrkesverksamma i många delar av totalförsvaret.

Kursens upplägg

Kursen ger en introduktion till de nordiska ländernas säkerhetspolitik och uppbyggd kring flera moment. I det första momentet introduceras Norden ur ett historiskt, geopolitiskt och strategiskt perspektiv. Därefter studeras de nordiska länderna under var sitt moment. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige studeras då utifrån fyra perspektiv:

  1. Förhållandet till och relationerna med stormakterna Frankrike, Ryssland, Storbritannien, Tyskland respektive USA
  2. Förhållandet till och relationerna med de internationella organisationerna EU, FN respektive Nato
  3. Bidrag till och deltagande i internationella fredsfrämjande operationer
  4. Nationellt försvar inklusive nordiskt försvarssamarbete

I en avslutande examination får du jämföra de nordiska länderna samt på olika teoriers förmåga att förklara/förstå skillnaderna och likheterna länderna emellan.

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Anmälningskod

23212

Studietakt

100%

Poäng

10

Startperiod

HT 2023

Studieperiod

2023 vecka 35 - 40

Utbildningsnivå

Grundnivå

Undervisningsform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A alternativt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2 samt Engelska B alternativt Engelska 6.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-09-22