Sök

Sök
  • Start
  • Folkrätt och samtida konflikter

Folkrätt och samtida konflikter

Vilken roll spelar folkrätten i väpnade konflikter och i andra situationer som präglas av instabilitet mellan stater eller inom stater? Den här kursen ger dig en översiktlig förståelse för folkrättens roll i olika typer av samtida konfliktsituationer.

Vad leder kursen till?

Kursen ger dig kunskaper om folkrättens system, källor, aktörer och efterlevnadsmekanismer, och om vilka rättigheter och skyldigheter som folkrättsliga aktörer har i olika typer av samtida konfliktsituationer.

Efter kursen kommer du kritiskt kunna värdera folkrättsliga argument inom de rättsområden kursen fokuserar på. Du kommer också kunna använda en praktisk folkrättslig metod för att identifiera, formulera, analysera och besvara folkrättsliga frågeställningar som uppkommer i olika typer av samtida konfliktsituationer.

Kursens upplägg

Följande rättsområden behandlas på kursen:

  • Folkrättens grunder
  • FN-stadgans folkrätt
  • Mänskliga rättigheter med fokus på samtida konfliktsituationer
  • Internationell humanitär rätt

Kursen genomförs på engelska och huvudsakligen i form av självstudier, individuella uppgifter och grupparbeten som kompletteras med lärarledda seminarier och föreläsningar.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startperiod

VT-23

Startvecka

Vecka 08

Slutvecka

Vecka 12

Behörighet

Grundläggande behörighet, Samhällskunskap A alternativt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 samt Engelska B/Engelska 6.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2020-09-02 Uppdaterad 2022-10-18