Sök
  • Start
  • Från Krim till Krim – rysk militärhistoria 1860–2015

Från Krim till Krim – rysk militärhistoria 1860–2015

Ryssland är en militär stormakt som påverkat och påverkar utvecklingen i Europa och världen. Kursen behandlar samspelet mellan militär utveckling och samhällets modernisering i Ryssland – från Krimkriget till våra dagar.

Upplägget är kronologiskt. I centrum står fyra vändpunkter i rysk historia, som sammanfallit med militära epokskiften som krävt omfattande teknisk och organisatorisk förnyelse. De fyra vändpunkterna är:

  • 1861: efter nederlaget i Krimkriget avskaffas livegenskapen och Alexander II:s reformer inleds. Samtidigt förändrar industrialiseringen krigföringen genom stål och ånga, järnvägar, telegraf och räfflade gevär.
  • 1917: bolsjevikerna tar makten som en följd av första världskrigets nederlag. Samtidigt läggs grunden till de följande decenniernas militära revolution med flygstridskrafter och pansar.
  • 1953: efter Stalins död konsolideras det sovjetiska samhällsbygget. Samtidigt förändrar kalla krigets terrorbalans villkoren för militär maktutövning och innovation.
  • 1991: Sovjetunionen upplöses genom nederlaget i det kalla kriget och oförmågan till förnyelse. Den moderna informationsteknologins genombrott förändrar samtidigt i grunden sättet att förs krig.
Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startvecka

Vecka 01

Slutvecka

Vecka 10

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Studietakt

100%

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2018-12-17