Sök
  • Start
  • Från Krim till Krim – rysk militärhistoria 1860–2015

Från Krim till Krim – rysk militärhistoria 1860–2015

Ryssland är en militär stormakt som påverkat och påverkar utvecklingen i Europa och världen. Kursen behandlar samspelet mellan militär utveckling och samhällets modernisering i Ryssland – från Krimkriget till våra dagar.

Upplägget är kronologiskt. I centrum står fyra vändpunkter i rysk historia, som sammanfallit med militära epokskiften som krävt omfattande teknisk och organisatorisk förnyelse. De fyra vändpunkterna är:

  • 1861: efter nederlaget i Krimkriget avskaffas livegenskapen och Alexander II:s reformer inleds. Samtidigt förändrar industrialiseringen krigföringen genom stål och ånga, järnvägar, telegraf och räfflade gevär.
  • 1917: bolsjevikerna tar makten som en följd av första världskrigets nederlag. Samtidigt läggs grunden till de följande decenniernas militära revolution med flygstridskrafter och pansar.
  • 1953: efter Stalins död konsolideras det sovjetiska samhällsbygget. Samtidigt förändrar kalla krigets terrorbalans villkoren för militär maktutövning och innovation.
  • 1991: Sovjetunionen upplöses genom nederlaget i det kalla kriget och oförmågan till förnyelse. Den moderna informationsteknologins genombrott förändrar samtidigt i grunden sättet att förs krig.
Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startperiod

Ej beslutad

Startvecka

Vecka 03

Slutvecka

Vecka 09

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Studietakt

100%

Övrigt

Kursen riktar sig till anställda vid myndighet, företag och organisationer. Antagning sker i en särskild process vid Försvarshögskolan

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Fredrik Eriksson

Studierektor, Docent, Universitetslektor

Fredrik.Eriksson@fhs.se +46 8-55342860
Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2020-09-14