Sök
  • Start
  • Franska för säkerhets- och försvarssektorn 6

Franska för säkerhets- och försvarssektorn steg 6

Lär dig franska för militära och säkerhetsrelaterade sammanhang. Våra franskakurser vänder sig till dig inom säkerhets- och försvarssektorn och finns på sju nivåer, från nybörjaren till den vane talaren. Alla kurser innehåller militärt fackspråk.

Kursen utökar och underhåller ditt ordförråd för bättre läs- och hörförståelse och talförmåga. Fokus är att du ska förstå det franska samhället och kulturen.

Du kommer kunna läsa och förstå det mesta i exempelvis en fransk tidningsartikel och sedan kunna diskutera den. Du lär dig även diskutera samhällsföreteelser och försvarsfrågor. Genom att använda aktuella tidningsartiklar som kursmaterial lär du dig samtidigt om den franska debatten inom försvars- och säkerhetsfrågor. Eftersom grundläggande grammatikkunskaper ingår i förkunskaperna förekommer väldigt lite grammatikundervisning.

Målen för kursen är på nivå C1 och innebär:

  • Att kunna uttrycka sig nästan helt spontant och obehindrat; det ska mycket sällan hända att du uppenbart letar efter ord.
  • Att kunna använda språket flexibelt och effektivt för sociala och yrkesmässiga ändamål.
  • Att kunna uttala sig klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden.
  • Att kunna ge utförliga beskrivningar eller rapporter och kunna väva samman punkterna språkligt och innehållsmässigt.

Kursen är utformad för ett militärt sammanhang med anpassat studiematerial som tar upp militära uttryck och professionsrelaterade situationer.

Kursen går på fredagar, kl. 14.30-16.00 och avslutas med ett färdighetsprov.

Kontakta sprak@fhs.se om du har några frågor.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-20

Startvecka

Vecka 07

Slutvecka

Vecka 19

Omfattning

12 tillfällen under 12 veckor.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Kostnad

6 000 kronor.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Förkunskaper motsvarande nivå B2 krävs.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2019-12-18 Uppdaterad 2020-03-05