Sök
  • Start
  • Grunderna i nationell och internationell fred och säkerhet

Grunderna i nationell och internationell fred och säkerhet

Modul 1 av 4: Den här onlinebaserade förberedelsekursen skapar en gemensam grund för övriga moduler av programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan.

Kursen ger en fördjupad förståelse för internationell stabilitet och hållbarhet samt skapar en gemensam grund för diskussioner som berör olika koncept, infallsvinklar, trender, utmaningar och nyckelaktörer på den internationella säkerhetsarenan.

Du får grundläggande kunskaper och analytiska verktyg om strategiskt ledarskap samt krisdiagnostik. Du får verktygen för att bedöma om en situation är en kris och för vem.

Dessutom får du lära dig mer om huvudaktörerna inom samhällssäkerhet på den internationella arenan, deras ansvarsområden, institutionella strukturer och program. Du får överblick över de olika faserna från fred till efterkrigstid och kommer diskutera globala säkerhetstrender.

Lärandemål

Lärandemålen innefattar att varje deltagare ska kunna beskriva och jämföra:

  • Kursens nyckelkoncept
  • Nyckelaktörer och hur de är organiserade, deras kontext och drivkrafter
  • Faser av ett skeende från fred till efterkrigstid
  • Vad som definierar en situation som kris och för vem
  • Samtida och framtida globala trender och avgörande säkerhetsutmaningar

Självstudier på distans

Observera att modulen genomförs på distans som självstudier som omfattar cirka 50 timmar. Under 2021 börjar kursen 7 juni och avslutas 20 augusti. Observera att några korta utbildningspass sker första och sista vecka. Exakta tider publiceras här när de har spikats.

Om kursen och programmet

Kursen är den första modulen i programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan. Du anmäler dig till en modul i taget och för antagning krävs att du slutfört föregående moduler.

Vem kan söka?

Programmet Strategiskt ledarskap på den internationella samhällssäkerhetsarenan utgör en del av Sveriges bidrag till Natos program Partnership for Peace (PfP) och är i första hand öppen för sökande från från PfP:S och Natos medlemsländer och organisationer som är verksamma inom dessa nätverk. Om de platser som är avsedda för dessa målgrupper inte fylls kan det bli aktuellt att anta sökande från andra länder.

Programmet vänder sig till ledare och beslutsfattare som arbetar med samhällssäkerhetsfrågor.

Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 23

Slutvecka

Vecka 33

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

Enstaka dagar

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-02-17 Uppdaterad 2021-04-19