• Start
  • Informationsoperationer – grundkurs

Informationsoperationer – grundkurs

I dagens samhälle har information och kommunikation en avgörande roll. Därmed är det också av intresse i militära sammanhang. Den här kursen lär dig grunderna i informationsoperationer – hur information, kommunikation och teknik kan användas i krigföring.

Informationsoperationer handlar om allt från cyberattacker, som överbelastningsattacker, till att sprida falsk information genom falska nyheter och ”trollfabriker”. Gemensamt för alla informationsoperationer är att de sker i vår ”informationsmiljö” istället för vår fysiska miljö.

Grunderna i informationsmiljö och informationskrigföring

Denna kurs ger dig grunderna i hur vår gemensamma informationsmiljö är uppbyggd och fungerar. Dessutom får du förståelse för hur informationsmiljön kan fungera inom ramen för en militär operation.

Kursen fokuserar på operativ och taktisk nivå med utgångspunkt i Sveriges och NATO:s doktrin. Utifrån detta får du analysera militära informationsoperationer som har genomförts i modern tid, från 1990-talet och framåt. På så sätt får du en djupare förståelse för vilka medel som kan användas för att påverka informationsmiljön.

Efter avslutad kurs kommer du ha ökat din medvetenhet om informationsmiljöns viktiga roll i modern krigföring, och hur stor påverkan informationsmiljön har på krigföringen. Därmed ska du kunna bidra till en ökning av den allmänna förståelsen för detta inom Försvarsmakten eller den myndighet där du arbetar.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

3

Startperiod

Ej beslutad

Startvecka

Vecka 01

Slutvecka

Vecka 52

Behörighet

Grundläggande behörighet samt relevant yrkeserfarenhet.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Ja, för deltagare utanför Försvarsmakten.

Studietakt

100%

Övrigt

Kursen omfattar tre veckors studier. Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, i första hand till tjänstgörande i militärstrategisk, operativ eller högre taktisk stab, informations- och kommunikationstjänst, underrättelse- och specialförbandsområdet samt tjänstgörande på förband inom lednings- och informationsstridsområdet.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2018-03-15