Sök
  • Start
  • Krigsvetenskap – grundkurs

Krigsvetenskap – grundkurs

Inom krigsvetenskapen studeras krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser. Grundkursen i krigsvetenskap lär dig grunderna i varför krig ser ut på ett visst sätt och gör att du tydligare förstår försvarets roll i relation till säkerhetspolitik och krishantering.

Vad kan grundkursen i krigsvetenskap leda till?

Efter en kurs i krigsvetenskap kan du analysera och bättre förstå konflikter, militära interventioner och användning av militära resurser. Kursen ger dig perspektiv på teorier om krig, militärstrategi och varför parterna i ett krig agerar som de gör.

Kursen ger dig en unik kunskapsprofil som i kombination med andra ämnen ger dig möjlighet till en civil karriär inom till exempel militära organisationer, EU-organ eller inom organisationer som samarbetar med militära organisationer både nationellt och internationellt. Du kan också arbeta med samhällsskydds- och beredskapsfrågor i kommuner och länsstyrelser.

Utbildningens innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i militärteori och militärstrategi och grundläggande förmåga att analysera militärstrategi och militära operationer. Vi belyser utvecklingen av teorier om krig och krigföring samt centrala krigsvetenskapliga begrepp och frågeställningar. Kursen ger en grundläggande förmåga att med vetenskaplig metod och militärteoretiska begrepp analysera samtida utmaningar när militära maktmedel skapas och används i olika typer av konflikter och krig. Tillsammans går vi igenom hur krig har sett ut förr och nu, analyserar militärstrategi och militära operationer, och diskuterar etiska problem som är kopplade till militärt våld.

Efter kursen kommer du att veta varför olika länder organiserar sitt försvar på olika sätt och vilka militära maktmedel som används i olika konflikter, och du kommer även att kunna göra en krigsvetenskaplig analys av sådana frågor.

Peter Haldén
Krigsvetenskap lär oss hur fred skapas
Varför uppstår krig, hur utkämpas de och vilka konsekvenser kan krig få för ett samhälle? Det är bara några av frågorna som du som studerar krigsveten...
Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 03

Behörighet

Grundläggande behörighet

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2018-01-23 Uppdaterad 2021-02-24