Sök
  • Start
  • Krigsvetenskap för högre operativa chefer

Krigsvetenskap för högre operativa chefer

Kursen fokuserar på två delar: hybridkrigföring i en strategisk och operativ kontext och ledarskapet i en sådan situation.

I ledarskapsdelen får du både teori och praktiska erfarenheter. Vi fokuserar på det indirekta, operativa ledarskapet under påfrestande förhållanden och med kulturella utmaningar. Du får diskutera och analysera ledarskapsutmaningar i både linjeorganisation och i stab, både nationellt och internationellt.

I delen om irreguljär krigföring fördjupar du dig i olika konfliktnivåer utifrån relevanta vetenskapliga perspektiv, både kopplat till moderna konflikter i närområdet och mer generellt. Du diskuterar principer och grundbegrepp inom underrättelser, juridik, ledarskap, ledning och totalförsvar. Dessa värderar du sedan kritiskt utifrån planering, analys och genomförande av operationer i en operativ och strategisk kontext.

Som avslutning får du tillämpa den teoretiska kunskapen genom krigsspel med efterföljande diskussion. På så sätt får du både fördjupade kunskaper och en möjlighet att ta del av andra deltagares erfarenheter.

Jan Eldeblad

Enhetschef, Sektionschef, Senior kurssamordnare

Jan.Eldeblad@fhs.se +46 8-55342919
Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

Ej beslutad

Startvecka

Vecka 01

Slutvecka

Vecka 52

Behörighet

Genomförd högre militär utbildning eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Studietakt

100%

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2020-01-20