Sök
  • Start
  • Krishantering och civil beredskapsplanering - CMCEP

Krishantering och civil beredskapsplanering (CMCS)

Kursen ger dig kunskap inom området och analytiska verktyg för att bedöma säkerhetsmiljön och effektivt kunna hantera kriser och konflikter.

Vänligen notera att den tidigare kursen Senior Course in Crisis Management and Civil Emergency Planning (CMCEP) har gjorts om för att möta nya säkerhetsutmaningar och heter numera Crisis Management and Comprehensive Security (CMCS)

Kursens upplägg

Du kommer få en översikt över säkerhetsmiljön och strategisk krishantering. Du ökar din kunskap och förståelse för de olika områdena och hur de hänger ihop. Du får även analytiska verktyg för effektiv krishantering med fokus på strategisk risk- och kriskommunikation.

Kursen fokuserar på aktivt lärande där du själv bidrar till din egen kunskapsutveckling genom bland annat diskussioner, grupparbete och övningar.

Kursinnehåll

Kursen hålls på engelska och tar upp följande ämnen 

Målgrupp

Personer som har erfarenhet av strategiskt ledarskap och beslutsfattning och som arbetar med krishantering och frågor som rör samhällets säkerhet och skydd. Kursen ingår i det svenska bidraget till Partnerskap för fred (PfP) och därför prioriteras sökande från PfP och Nato-medlemsländer.

Eftersom kursen hålls på engelska ska du kunna uttrycka dig på engelska i både tal och skrift.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 13

Slutvecka

Vecka 13

Omfattning

En vecka

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen michael.malm@fhs.se.
Dela:
Publicerad 2018-02-09 Uppdaterad 2020-11-04