Sök
  • Start
  • Leda utveckling av förmåga och koncept – grundkurs

Leda utveckling av förmåga och koncept – grundkurs

Det här är en kurs för dig som vill kunna leda arbetet för att utveckla eller förbättra koncept så som teknik, taktik eller system. Därmed ska du kunna bidra till att stärka den militära förmågan.

Lär dig leda forskning och utveckling av taktik och system

Kursen fokuserar på metoder för innovation och utveckling inom försvaret. Det handlar främst om att lära dig att arbeta strukturerat med utveckling, det vill säga kravställning, utveckling och validering. Du ska kunna ta fram vad man behöver göra utifrån de krav som ställts, och efteråt pröva att det utvecklade konceptet uppfyller de krav som ställdes.

En stor del av de koncept som är aktuella för Försvarsmakten rör tekniska system som används av människor. Förutom att lära dig om utveckling och utvärdering av de tekniska funktionerna kommer du också lära dig hur man utvecklar och säkerställer att gränssnitten är användarvänliga.

Du kommer också att lära dig om de faktorer som kan påverka utvecklingen, till exempel strategi, regelverk och politik.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startperiod

Ej beslutad

Startvecka

Vecka 01

Slutvecka

Vecka 52

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Studietakt

100%

Övrigt

Kursen riktar sig till anställda vid Försvarsmakten, försvarsmaktsanknutna myndigheter, de nordiska grannländernas försvarsmakter samt NATO- och PfP-länder.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2020-01-20