Sök
  • Start
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden – fortsättningskurs

Ledarskap under påfrestande förhållanden – fortsättningskurs

Under fortsättningskursen fördjupar du dig i de komplexa situationer som kan uppstå i olika insatser. Fokus ligger främst på ett internationellt sammanhang, där både kulturella olikheter och etiska dilemman kan utgöra utmaningar i ledarskapet. I kursen ingår en introduktion till beteendevetenskaplig metod och i slutet av kursen får du fördjupa dig i ett relevant ämne genom att skriva en uppsats.

Att kunna leda trots kulturkrockar och etiska dilemman

Dagens mångkulturella samhälle med allt mer internationell verksamhet kräver ledare som förstår och kan leda i olika kulturer. Det är samtidigt viktigt för ledare i både privat och offentlig verksamhet att kunna agera och ta ansvar oavsett vad som händer – en olycka, en naturkatastrof, ett terrorhot eller en skandal i media. På fortsättningskursen i ledarskap under påfrestande förhållanden fördjupar du dina teoretiska kunskaper om ledarskap i ett komplext samhälle.

Utbildningens innehåll

Ledarskap i mångkulturella sammanhang

Ledarskap i internationella miljöer innebär ofta ett mångkulturellt samman­hang där du måste kunna balansera mellan till exempel olikheter i seder, språk, livsåskådning, lagar och normsystem. För att klara av det behöver du kunskap om din egen kultur, kulturen hos de du samarbetar med och sammanhanget insatsen sker i. Efter kursen har du förståelse för vad kultur och genus är, och vad som kan uppfattas vara ett svenskt förhållningssätt till omvärlden.

Ledarskap och etik

Ledarskap kan även innebära att du tvingas fatta beslut som är moraliskt utmanande. Under kursen får du en översikt av etik som forskningsfält inom yrken som verkar under påfrestande förhållanden. Kursen utgår från ett professionsetiskt förhållningssätt och du får diskutera olika etiska aspekter av ledarskap, till exempel hur etiska dilemman förhåller sig till regelverk och värdegrunder. Du får också problematisera moralfilosofins roll i ett modernt ledarskap och tillämpa den på faktiska ledarskapssituationer.

Lärare med branscherfarenhet

Kursen varvar teori med praktiska erfarenheter från olika civila och militära ledare. Du får träffa ledare från Försvarsmakten, civila myndigheter och frivilligorganisationer som delar med sig av sin erfarenhet från ledarskap under påfrestande förhållanden.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startvecka

Vecka 03

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden, eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 33%, Akademiska poäng 33%

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2020-03-16 Uppdaterad 2021-02-23