Sök
  • Start
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden – påbyggnadskurs

Ledarskap under påfrestande förhållanden – påbyggnadskurs

Påbyggnadskursen i ledarskap under påfrestande förhållanden ger dig ytterligare fördjupning i ledarskapets problem vid kris, både ur nationella och internationella perspektiv. Fokus på kursen ligger på aktuell forskning inom området och ett eget uppsatsarbete.

Genomgående för alla delar av kursen är att stor vikt läggs vid kritisk granskning och diskussion. Därmed får du en bättre förståelse för ämnet och samhällsdebatten inom området. Du blir också bättre på att ifrågasätta det som utges för att vara sanning.

Vad kan kursen leda till?

Påbyggnadskursen i ledarskap under påfrestande förhållanden kan leda till arbeten inom många olika typer av organisationer – civila, militära, ideella, offentliga och privata. Den kunskap och kompetens som du får genom kursen är särskilt eftertraktad när det handlar om ledarskap som har koppling till kris- och konflikthantering.

Utbildningens upplägg

Kursen inleds med teoretisk fördjupning där du studerar ledarskapsforskningens trender och teoribildningar. Genom ditt val av individuell teoretisk fördjupning får du redan tidigt under kursen möjlighet att förbereda dig inför ditt uppsatsarbete.

På nästa delkurs får du fördjupa dina kunskaper i vetenskaplig metod. Tyngdpunkten ligger på forskningsdesign, frågekonstruktion och olika analysmetoder. Du lär dig både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Kursen förbereder dig inför uppsatsen och du lär dig att granska fakta i allmänhet och vetenskapliga arbeten i synnerhet. Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen.

Påbyggnadskursen avslutas med ett uppsatsarbete. Du ska själv formulera och genomföra en forskningsuppgift och redovisa den i form av en uppsats. Du väljer själv inriktning på din uppsats utifrån ett forskningsområde som belysts under grund-, fortsättnings- eller påbyggnadskursen. Påbyggnadskursens uppsatsarbete är ungefär dubbelt så långt som fortsättningskursens uppsatsarbete.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 03

Behörighet

Fortsättningskurs i ledarskap under påfrestande förhållanden, eller motsvarande

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Akademiska poäng 100%

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2018-02-13 Uppdaterad 2021-06-02