• Start
  • Ledningsvetenskap – grundkurs

Ledningsvetenskap – grundkurs

Vill du vara den som får människor och organisationer att arbeta koordinerat vid en kris? Eller kunna planera inför en eventuell naturkatastrof eller större olycka?

Ledningsvetenskap är läran om insatsledning - hur du planerar och koordinerar insatser, till exempel vid bränder, terrorattentat eller stora olyckor. Det handlar om situationer där du behöver agera under stor tidspress, där människors liv kan stå på spel, och där informationen om situationen kan vara bristfällig. Det är en komplex och många gånger tuff uppgift.

Insatsledning skiljer sig från verksamhetsledning då det inte handlar om att leda en organisation i det dagliga arbetet. Det handlar istället om att lösa en specifik situation när den inträffar. Oftast handlar det om en insats under en kortare period.

Vad kan grundkursen i ledningsvetenskap leda till?

Du får verktyg för att planera hur en organisation ska arbeta vid en kris, och för att organisera en insats inför en eventuell kris. Du som arbetar med krishantering eller insatsledning fördjupar din kompetens inom området och får ett bredare perspektiv. Kunskapen har du användning för både inom Försvarsmakten och inom det civila samhället.

Kursens innehåll

Kursen har en tydlig koppling till verkligheten och blandar teori och praktik. Du lär dig hur du får förståelse för en situation, trots att du inte kan få fullständig information, eller ens vara säker på att den information du får stämmer. Du får lära dig om planeringsmetodik och öva på att fatta beslut under pressade förhållanden. Hur ska du agera när du får krav från olika håll som går emot varandra, eller inte har tillräckligt med resurser för att genomföra den ideala insatsen?

Rollspel som slutövning

Kursen avslutas med att du, tillsammans med de andra studenterna, har ett rollspel om en kris. Det kan till exempel vara att leda en FN-bataljon under en insats eller att koordinera polis, brandförsvar och militär vid en omfattande skogsbrand.

Under rollspelet upplever du hur det är att hantera incidenter, samarbeta och koordinera insatser under tidspress. För många studenter är detta en av kursens höjdpunkter och en möjlighet att testa allt man lärt sig under kursens gång.

Puff bild
Krishantering som engagerar
Vad är det som händer? Informationen strömmar in från olika håll, klockan tickar, liv står på spel. Något måste göras – men vad?
Isabell Andersson
Lär dig att leda i kris eller krig
I en krissituation ska information samlas in, du måste veta vilka resurser du har att tillgå som kan hantera händelsen, du ska tolka och förstå situat...
Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startperiod

HT-19

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 03

Behörighet

Grundläggande behörighet

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2018-01-23 Uppdaterad 2019-02-21