Sök
  • Start
  • Ledningsvetenskap – grundkurs

Ledningsvetenskap – grundkurs

Ledningsvetenskap handlar om hur man inriktar och samordnar insatser, både i civila och militära sammanhang. Grundkursen i ledningsvetenskap ger dig kunskap i att utveckla system och metoder för ledning av insatser. Kursen ges varje hösttermin.

Ledningsvetenskap är läran om insatsledning — hur du planerar och koordinerar insatser, till exempel vid bränder, terrorattentat eller stora olyckor. Det handlar om situationer där du behöver agera under stor tidspress, där människors liv kan stå på spel, och där informationen om situationen kan vara bristfällig. Det är en komplex och många gånger tuff uppgift.

Insatsledning skiljer sig från verksamhetsledning då det inte handlar om att leda en organisation i det dagliga arbetet. Det handlar istället om att lösa en specifik situation när den inträffar. Oftast handlar det om en insats under en kortare period.

Vad kan grundkursen i ledningsvetenskap leda till?

Kursen passar för dig som vill jobba med krishantering på myndigheter och företag, eller som jobbar med utveckling av insatsledning och insatsledningssystem. Du som arbetar med krishantering eller insatsledning fördjupar din kompetens inom området och får ett bredare perspektiv. Kunskapen har du användning för både inom Försvarsmakten och inom det civila samhället.

Kursens innehåll

Kursen är indelad i tre delkurser och alla har en tydlig koppling till verkligheten och blandar teori och praktik. Under den första delkursen introduceras du till ledningsvetenskaplig teori och det designperspektiv den vilar på. Olika typer av insatser och insatsmiljöer samt tillhörande ledningsproblem diskuteras. Under den andra och tredje delkursen får du fördjupa dig i ledningsprocessen och ledningssystem. Vi fokuserar först på förberedelser inför en insats och sedan på genomförande av en insats. Genomgående studeras ledning med hjälp av olika scenarion.

Rollspel som slutövning

Kursen avslutas med att du, tillsammans med de andra studenterna, genomför ett rollspel om en kris. Det kan till exempel vara att leda en FN-bataljon under en insats eller att koordinera polis, brandförsvar och militär vid en omfattande skogsbrand.

Under rollspelet upplever du hur det är att hantera incidenter, samarbeta och koordinera insatser under tidspress. För många studenter är detta en av kursens höjdpunkter och en möjlighet att testa allt man lärt sig under kursens gång.

Krishantering som engagerar

Vad är det som händer? Informationen strömmar in från olika håll, klockan tickar, liv står på spel. Något måste göras – men vad?

Att leda i kris eller krig

I en krissituation ska information samlas in, du måste veta vilka resurser du har att tillgå som kan hantera händelsen, du ska tolka och förstå situationen för att fatta beslut och kunna ge...

Insatsledning i spelformat

Mejlen trillar in i rekordfart. En lastbil med förnödenheter har fastnat, en korrupt hamnchef hindrar ett fartyg från att lägga till och terrorister kidnappar civila. Allt detta samtidigt so...

Utbildning på Försvarshögskolan

Plugga för en säker framtid

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

30

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 03

Behörighet

Grundläggande behörighet

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Fristående

Dela:
Publicerad 2018-01-23 Uppdaterad 2021-06-16