Sök
  • Start
  • Militärhistoria – kandidatprogram

Militärhistoria – kandidatprogram

För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Studier i militärhistoria gör dig därför väl insatt i bakgrunden till dagens säkerhetspolitiska karta.

Vad kan utbildningen leda till?

Många av dagens problem grundar sig i gamla konflikter och militärhistoria ger dig därför en förståelse till varför världen ser ut som den gör. Förståelsen är viktig för dig som vill jobba med försvarsfrågor och säkerhetspolitik. Med utbildningens särskilda profil är en framtid inom försvars- och säkerhetssektorn trolig.

Framtida yrken kan vara handläggare, analytiker och utredare i Försvarsmakten samt angränsande myndigheter inom säkerhetssektorn. Även arbete inom journalistik, arkiv och museer kan vara aktuella.

Om utbildningen

Militärhistoria handlar ytterst om samspelet mellan de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn under olika epoker, något som löper som en röd tråd genom hela programmet. Det finns också flera praktiska inslag som rollspel och övningar, vilket är ett uppskattat inslag bland studenter. Programmet genomförs också i nära relation med framtida arbetsgivare. Tillsammans med de praktiska inslagen får du en bra förberedelse för kommande praktik och arbetsliv.

Utbildningen inleds med en introduktionstermin där vi tittar närmare på internationella relationer, samtida krigföring, beslutsfattande och beslutsprocesser. Du fortsätter sedan med militärhistoria från antiken till idag. Du lär dig förstå hur krig, krigsmakt och samhälle hänger ihop och hur teknisk förändring, militära reformer och sociala förhållanden påverkar varandra.

Välj vad du vill läsa termin 3

Den tredje terminen läser du en valbar kurs, där du kan välja bland följande kurser ur För­svars­högskolans utbud:

Lär dig källkritik och förmågan att värdera sanningshalten

De viktigaste verktygen för en historiker är källkritik och förmågan att värdera och bearbeta stora mängder information. Det kritiska tänkandet genomsyrar utbildningen och ökar din förmåga att självständigt ta ställning till olika problem och förklaringar. Du introduceras till vetenskaplig teori och metod samt uppsatsskrivande under termin fyra. Dessa kunskaper får du sedan fördjupa och tillämpa under programmets näst sista termin. Genom att lära dig hur vetenskaplig kunskap tas fram kommer du lättare kunna värdera påståenden du möter, både i media och på arbetsplatsen. Du får en bättre förståelse för samhällsdebatten inom området, och blir bättre på att ifrågasätta det som utges för att vara sanning.

Se sambanden mellan teori och verklighet med praktik

Sista terminen kan du göra praktik vid organisationer, företag och myndigheter med koppling till försvars- och säkerhetssektorn, där informationsbehandling och utredningsarbete står i centrum.

Du som inte gör praktik kan läsa en kurs inom relevant område på Försvarshögskolan eller annat lärosäte.

Studier eller praktik utomlands

Under termin 3 har du möjlighet att studera utomlands och under termin 6 har du möjlighet att antingen studera eller praktisera utomlands. Här kan du läsa mer om Försvarshögskolans olika utybtesavtal.

Malin analyserar dagens konflikter - med hjälp av historien

Möt Malin Eriksson som läser kandidatprogrammet med inriktning militärhistoria.

Som historia fast med mer spänning

Linus Jarhede hade tänkt ta ett sabbatsår efter gymnasiet men när antagningsbeskedet från Försvarshögskolan kom blev han ändå sugen på att plugga vidare. Nu är han snart färdig med sina stud...

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser o...

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

180

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 35

Slutvecka

Vecka 22

Behörighet

Engelska B och Historia A, alternativt Engelska 6 och Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Urval

Betyg 67%, Högskoleprov 33%

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Program

Dela:
Publicerad 2018-02-08 Uppdaterad 2021-05-12