Sök

Sök
  • Start
  • Operativ underrättelsekurs

Operativ underrättelsekurs

Vår säkerhetspolitiska miljö är komplex med både nya aktörer, metoder och målsättningar. Vad innebär det för underrättelsetjänsten att verka i en miljö präglad av gråzonsproblematik och hybrida hot?

Den här kursen ger dig en bättre förståelse för underrättelsetjänst på operativ ledningsnivå och hur underrättelsetjänsten bör jobba i fred, kris och i krig.

Kursen ger dig en förståelse för underrättelsetjänst på operativ nivå, det svenska underrättelsesamhället och de metoder som används. Fokus ligger på den komplexa gråzonsproblematiken vilket gör kursen mycket lämplig för deltagare från civila myndigheter, som bidrar till ökad förståelse av den komplexa hotbilden.

Kursen hette tidigare Strategisk operativ underrättelsetjänst, och är en poänggivande (7,5hp) uppdragsutbildning på grundnivå som är beställd av Försvarsmakten.

Genomförande

Kursen, som är totalt fem veckor lång, är uppdelad i tre block, Undervisningen sker vid Försvarshögskolan i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier under sammanlagt 10 dagar, (5 dagar v. 11, 3 dagar v. 18 och 2 dagar v. 23) under övrig tid har du självstudier och grupparbeten.

Det första blocket syftar till att skapa en grundläggande kunskap och förståelse för det svenska underrättelsesamhället. Du får kunskap om lagrum, insyn, ledning, processer, metoder och uppdrag som praktiseras inom de organisationer och myndigheter som bedriver underrättelseverksamhet.

Det andra blocket berör hur underrättelsetjänsten ska möta de utmaningar som gråzonsproblematiken innebär och vilka metoder som är lämpliga att använda vid analys av olika delar av den komplexa hotbilden. I detta block diskuterar vi hur underrättelsetjänsten, på operativ nivå, stödjer planerings- och beslutsprocesser och då särskilt interaktionen mellan underrättelsefunktionen och beslutsfattare.

Det tredje och sista blocket består av en scenarioövning, ett så kallat wargame, och examinerande essä. Under wargamet kommer du möta olika dilemman för att skapa ytterligare förståelse för hur olika teorier, perspektiv och tillämpningar hänger ihop i genomförandet av underrättelseverksamhet på operativ nivå. Baserat på scenariot kommer du att gruppvis diskutera lämpliga tillämpningar, metoder och inriktningar för att hantera uppkomna situationer. Dessa diskussioner ska även bidra till att du kan identifiera möjliga förändringsförslag för att utveckla den svenska förmågan. Detta är också temat för den enskilda inlämningsuppgiften där du ska skriva en essä om något som behöver utvecklas för att bättre möta den förändrade hotbilden.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som idag jobbar med underrättelsetjänst vid Försvarsmakten eller vid annan myndighet, också reservofficerare kan söka kursen.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startperiod

VT-22

Startvecka

Vecka 11

Slutvecka

Vecka 23

Omfattning

Fem veckor under perioden mars-maj/juni

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

12

Kostnad

50.000 kr, bekräftelse från ansvarig chef krävs. Deltagare från Försvarsmakten erlägger ingen avgift.

Studietakt

100%

Urval

Antagning sker i en särskild process där FHS tillsammans med HKV INS J2 prioriterar och beslutar vem som slutligt antas till kursen.

Övrigt

Kursen har obligatoriska träffar under 5 dagar v.11, 3 dagar v.18 och 2 dagar v.23, övrig tid är hemstudier. Målgruppen är personal i Försvarsmakten och vid myndigheter som har erfarenhet av underrättelsetjänst. Tidigare namn på kursen var Strategisk Operativ Und-kurs.

Typ

Uppdrag

Kontaktperson:

Få mervärde direkt

Försvarshögskolans kurs om operativ underrättelsetjänst samlar en stor bredd personer ur civil och militär underrättelsetjänst. Kursen har stort fokus på samverkan inom det vidare underrätte...

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2022-02-26